Utredning om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet (12820328)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451783
  • Start: 15.04.2013
  • Slutt: 15.10.2013
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Formålet med utredningen er å gi en situasjonsbeskrivelse av spesialpedagogisk forskning og utviklingsarbeid i Norge og andre relevante land.

Vi vil løse oppdraget gjennom to ulike tilnærminger: (1) Bibliometri – søk i ulike tilgjengelige databaser og (2) kvalitativt intervju av sentrale fagpersoner ved noen utvalgte utdannings- og forskningsinstitusjoner. Mens en bibliometrisk analyse vil gi kvantitative indikatorer på kvalitet, vil de kvalitative intervjuene både supplere og bidra med annen og utdypende informasjon.

Til sammen vil dette gi et utfyllende bilde av spesialpedagogisk forskning og utviklingsarbeid i Norge og andre relevante land.

Deltagere

bilde av Solveig Holen
Prosjektleder

Solveig Holen