Videreføring av evaluering av Kunnskapsløftet (12820368)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451876
  • Start: 01.10.2013
  • Slutt: 31.12.2014
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Da NIFU for et år siden leverte sluttrapporten fra evalueringen av Kunnskapsløftet for delprosjektet «Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring», var det med en erkjennelse av at vi dessverre ikke var helt i mål. Vi hadde fulgt fire elevkull fram mot kompetanseoppnåelse, men på grunn av prosjektperiodens avgrensing og tilgangen til data mens arbeidet pågikk, kom vi aldri lenger enn til høsten 2010 når det gjaldt status for elevkullene. Dermed kunne vi bare følge ett av elevkullene som hadde begynt i videregående opplæring etter reformen fram mot oppnådd yrkeskompetanse til normert tid.
NIFU har nå oppdatert datasett fram til høsten 2012 og skal gjøre nye analyser der vi kan følge de to siste kullene før og de to første kullene etter innføringen av Kunnskapsløftet fram til høsten fem år etter at de gikk ut av grunnskolen.

Deltagere

bilde av Nils Vibe
Prosjektleder

Nils Vibe