R-QUEST: Nye policy briefs om aktuelle forskningspolitiske tema

Nye policy briefs fra R-QUEST tar for seg evaluering av kvalitet i transfaglig forskning, begrensninger i universitetenes styringskapasitet, bruk av kvantitative indikatorer i rekrutteringsprosesser og konsekvenser av forfatterbetaling.

R-QUESTs policy brief er korte (4-5 sider). De oppsummerer og diskuterer aktuelle spørsmål og implikasjoner for politikkutforming.

R-QUEST policy brief 8 «Evaluating transdisciplinary research quality»

R-QUEST policy brief 9 «The consequences of paying to publish»

R-QUEST policy brief 10 «The use of metrics in academic recruitment»

R-QUEST policy brief 11 «The limits of universities’ strategic capacity for steering research»