Rapport om kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter

Illustrasjonsbilde: Adobe Stock

NIFU har gjennomført en studie av små og mellomstore bedrifter i Viken for å se på hvordan de jobber med kompetanseutvikling.

Det er mye aktivitet i bedriftene; de jobber fort og er flinke til å tilpasse seg endringer i omgivelsene. Mye av læringen er erfaringsbasert og uformell, og de bruker lite tid på kurs eller etter- og videreutdanning. Det er anbefalt mer samarbeid, men for å få det til, må andre aktører fasilitere dette samarbeidet. Det er også anbefalt noen felles kurs om læringsmetoder og metoder til utvikling av fremtidsvisjoner i forbindelse med langtidsplanlegging.

«Kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter i Viken» (NIFU-rapport 2023:25).

Se opptak fra seminaret her:

For mer informasjon, kontakt:
Dorothy Sutherland Olsen, forsker 1
906 49 500
dorothy.olsen@nifu.no