Seminar 17. mars: Hvordan dokumentere og vurdere god forskning?

Vurdering av forskning er på dagsorden som aldri før. NIFU inviterer derfor til åpent seminar om helhetlig vurdering av forskere og forskning.

Bakteppet er den nye europeiske avtalen om evaluering av forskning og den nye norske veilederen for karrierevurdering av forskere. Seminaret arrangeres i samarbeid mellom NIFU (R-Quest), UHR og Det nasjonale publiseringsutvalget.

I Norge har UHR laget en veileder for vurdering i akademiske karrierer (NOR-CAM) og det er etablert et nasjonalt nettverk av institusjoner som nå er i gang med å dele erfaringer og utvikle beste praksis. På europeisk nivå ble det i 2022 inngått en avtale om nye prinsipper for vurdering av forskning, Agreement on Reforming Research Assessment (ARRA), som mer enn 350 organisasjoner i 40 land har signert, blant dem 14 norske institusjoner. Hvordan og etter hvilke kriterier skal god forskning heretter vurderes? Og hvordan skal forskernes erfaringer og kvalifikasjoner dokumenteres? I tillegg til å diskutere spørsmålene vil seminaret gi innblikk i hvordan de er i gang med å iverksette nye vurderingskriterier og dokumentasjon ved Aalborg Universitet.

Program:

  • Innledning ved ordstyrer, Espen Solberg, forskningsleder ved NIFU
  • Status for ARRA og NOR-CAM, og forholdet mellom dem ved Ragnar Lie, seniorrådgiver UHR
  • Oppfølging av ARRA i Forskningsrådet, ved Jon Holm, spesialrådgiver i Forskningsrådet
  • Utviklingsbehov i den nye europeiske avtalen – ved Gunnar Sivertsen, forsker 1 ved NIFU
  • CV-modul som grunnlag for NOR-CAM, Alexander Refsum Jensenius, professor ved UiO
  • Nye kilder for dokumentasjon? ved Henrik Karlstrøm, forsker 2 ved NIFU
  • Vurdering og dokumentation af forskning i et Open Science-perspektiv, ved Kathrine Bjerg Bennike og Poul Meier Melchiorsen, Aalborg Universitet.

Diskusjon: Hvordan dokumentere og vurdere god forskning?

  • Nils Hallvard Korsvoll, leder av Akademiet for yngre forskere
  • Vidar L. Haanes, nestleder i UHR-Forskning
  • Tanja Storsul, nestleder i Det nasjonale publiseringsutvalget

Se ellers en konstruktiv kritikk av den nye avtalen som er publisert av senteret for studier av forskningskvalitet (R-Quest) ved NIFU.