Spørringene til Skole-Norge

NIFU har gjennomført halvårlige spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet siden 2009. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer.

Utdanningsdirektoratet har siden 2009 hatt et system for koordinering av spørreundersøkelser om ulike forhold i utdanningssektoren. Et tilsvarende system ble innført for barnehagesektoren i 2014. Formålet med disse koordinerte spørringene er å begrense egne undersøkelser utad og dermed redusere belastningen på skole og barnehage. Undersøkelsene blir gjennomført to ganger i året for utdanningssektoren og en gang i året for barnehagesektoren.

Spørreundersøkelsene til utdanningssektoren skal primært dekke to formål. Det første formålet er å gjøre en samordning av små og ad-hoc pregede undersøkelser. Videre skal spørringene være en systematisering av undersøkelser knyttet til direktoratets behov for oppfølging av viktige satsingsområder. For utdanningssektoren er målgruppene for undersøkelsene i hovedsak begrenset til skoleeiere (kommune/fylkeskommune) og skoleledere (grunnskole/videregående), men i enkelte tilfeller gjennomføres også undersøkelser blant lærere og opplæringskontor.

NIFU samarbeider med Trøndelag forskning og Utvikling som gjennomfører spørringene til barnehagesektoren. For barnehagesektoren er målgruppene for undersøkelsen barnehagestyrere, kommunale og private barnehageeiere og lokal barnehagemyndighet.

Resultatene fra undersøkelsene i utdanningssektoren offentliggjøres i NIFUs ordinære rapportserie og foreligger nedlastbare i PDF-format på både Utdanningsdirektoratets (lenke til www.udir.no) og NIFUs hjemmesider (se under).

Spørreskjema for høst 2020

Tidligere spørreskjema

Tidligere rapporter

Spørsmål til Skole-Norge: Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2009: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge våren 2010: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2010: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge 2011: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge våren 2012: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2012: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge våren 2013: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2013: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge våren 2014: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2014: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge våren 2015: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge våren 2016. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge våren 2017: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere

Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2018

Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2018