STEP – Centre for Innovation Research

Senter for innovasjonsforskning (STEP) ble opprettet i 1991 som ekstern forskningsgruppe av det tidligere Norges teknisk-naturvitenskaplige forskningsråd (NTNF). Formålet var å støtte utformingen av nasjonal forskningspolitikk knyttet til innovasjon og teknologisk endring. Forskningen i STEP var sentrert omkring historiske, økonomiske, sosiologiske og organisatoriske spørsmål som var relevante for de brede feltene innovasjonspolitikk og økonomisk vekst.

I 1994 ble STEP omorganisert som en selvstendig stiftelse i nær dialog med Norges forskningsråd.

Fra 1. januar 2003 ble STEP en del av SINTEF Teknologiledelse. I Norges forskningsråd ble det i ettertid reist tvil om STEP som del av SINTEF ville bli oppfattet som tilstrekkelig uavhengig til å kunne foreta evalueringer av forskjellige offentlige virkemidler. På bakgrunn av dette fant STEP og SINTEF at det ville være vanskelig for STEP å fortsette som en del av SINTEF.

Høsten 2003 henvendte STEP seg til NIFU for å sondere interessen og mulighetene for en fusjon. Instituttene forhandlet fram en god faglig og organisatorisk plattform for en sammenslåing. Både SINTEF og Norges forskningsråd stilte seg positive til en slik løsning. NIFU var det forskningsinstituttet som STEP hadde samarbeidet mest med. Instituttet fikk navnet NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

I 2004 fusjonerte NIFU og Senter for innovasjonsforskning. Fra 2004 til høsten 2010 het stiftelsen NIFU STEP. Høsten 2010 ble navnet forenklet til NIFU.

Direktører i STEP:

  • 1994-2001: Keith Harold Smith
  • 2001-2001: Johan Hauknes
  • 2001-2003: Svend Otto Remøe
  • 2003-2004: Per Koch