Tid er en viktig faktor i studier av bosetting etter fullført utdanning

Foto: AdobeStock / NIFU

Det har vært en politisk bekymring at unge som flytter for å studere blir værende i studiebyen. I et nytt NIFU-notat viser vi at studentene er mer mobile i årene etter studiene enn tidligere antatt.

Basert på blant annet kandidatundersøkelser som viser at en vesentlig andel av nyutdannede bor i studiebyen etter fullført utdanning kan man få inntrykk av at høyere utdanning har en sentraliserende effekt: at utdanningene lokker personer til byene og at de blir værende etterpå.

En utfordring har vært at tidligere studier ikke har kunnet skille mellom hvor en person ønsket å bosette seg uavhengig av studier og hvor en person har studert. Vi har løst denne utfordringen ved å bruke informasjon om søknad til høyere utdanning og utnytte at noen ikke kommer inn der de ønsker. Vi finner at det er en vesentlig økning i sannsynligheten for å bosette seg et sted de første årene etter fullført utdanning dersom man studerte der, men at denne effekten forsvinner over tid. Ønske om bosted påvirker derfor antakeligvis beslutningen om hvor man bor i like stor grad som studiested: det er vanlig å være bosatt i regionen der en ønsket å studere etter fullført utdanning, selv om man ikke har studert der fordi man ikke fikk plass på studiestedet.

For mer informasjon, last ned og les: NIFU-innsikt 2023:10 Bosted etter studiene.