Videregående opplæring: Andre- eller tredjevalg ansees som langt dårligere alternativ enn førstevalg

I nytt NIFU-notat belyses motivasjon for og tilfredshet med valg av videregående opplæring.

Notatet er basert på en spørreundersøkelse til elever i ungdomsskoler i Lørenskog og Horten. 

Inntakssystemet til videregående skole er av stor betydning for elevenes fremtidige utdanningsløp. Ungdommer er sikret plass på en av de tre utdanningsprogrammene de ønsker seg. Men i hvilken grad er det et reelt ønske for eleven å begynne ved sitt andre- og tredjevalg?

– Som forventet får både førstevalg av skole og utdanningsprogram høy skår, men det er slående å se den store forskjellen mellom førstevalg og andrevalg, sier forsker Siv-Elisabeth Skjelbred

«Prioriteringer ved valg av videregående opplæring» (NIFU Innsikt 2024:3)

For mer informasjon, kontakt:
Siv-Elisabeth Skjelbred, forsker 2
siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no