Webinar: Hvor mye er for mye digital undervisning?

Illustrasjon: Adobe Stock.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) inviterer til et online seminar om digital undervisning og dens innvirkning på høyere utdanning.

Tema: Nettundervisning Dato: 28.09.2023 Tid: 09.15 – 10.00 Sted: webinar

Under pandemien var nettundervisning en sentral del av høyere utdanning. Vi ønsker å utforske spørsmål som hvor mye nettundervisning som er hensiktsmessig, hvordan det best kan implementeres, samt hvilke fordeler og utfordringer det medfører.

I et nytt notat fra NIFU har vi undersøkt studenters holdninger til nettbasert undervisning basert på NOKUTs studiebarometer 2022. Vi finner at omtrent 1 av 5 studenter oppgir å ofte ha undervisning i digitale formater. Funnene indikerer at studenter som opplever mye digital undervisning ofte føler at dette positivt påvirker deres læringsopplevelse og de er generelt tilfredse med sitt studieprogram. En oppfølgingsundersøkelse til studiebarometeret antyder videre at studenters tanker om sitt eget utbytte av undervisning, avhenger av andelen som er digital og fysisk. Ved bruk av hypotetiske scenarier finner vi at det er relativt liten variasjon mellom små andeler av digital undervisning.

Når den digitale undervisningen strekker seg til langt over 50 %, reduseres imidlertid studentenes tanker om egen motivasjon og læringsutbytte betraktelig. Funnene tyder på at digital undervisning er utbredt, at de eksisterende tilbudene fungerer godt, men at digital undervisning ikke burde være en fullstendig substitutt for tradisjonelle undervisningsformer.

Les NIFU Innsikt 2023:4: Utbredelsen av digital undervisning i norsk høyere utdanning

På bakgrunn av dette inviterer NIFU til en paneldebatt om nettbasert undervisning i norsk høyere utdanning. Panelet vil bestå av følgende:  

  • Katrine Tveiterås, prorektor utdanning, Universitetet i Tromsø
  • Silje Fekjær, prodekan for utdanning ved OsloMet
  • Nora Rymoen Houidi, Leder av Arbeidsutvalget ved Studentdemokratiet ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Kaja Ingdal Hovdenak, Leder av Arbeidsutvalget ved Studentparlamentet ved Universitet i Bergen

Oppdatering kommer…

Deltakelse på seminaret er gratis, men krever påmelding. Påmeldingsskjema finnes her.

For mer informasjon, kontakt:

Jon Emil Halvorsen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 97592978
E-post: jon.emil.halvorsen@nifu.no

Lene Korseberg
Forsker 2
Tlf: 958 11 145
E-post: lene.korseberg@nifu.no