Webinar om forskning på lærertetthet

Da lærernormen ble innført i 2018, skulle den sikre flere lærere til skoler som har hatt mange elever per lærer. Hva er virkningen av norm for lærertetthet og av tiltak for å øke antall lærere i skolen?

Forskere fra Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NIFU presenterte sine funn på et webinar 19. juni i regi av Utdanningsdirektoratet. Du vil blant annet få vite mer om virkningen av statlige tiltak for å øke lærertettheten, og om hvilken effekt undervisning i mindre grupper og ordning med to lærere har på elevers læring og trivsel.

Klikk her for å se opptaket på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Programmet var som følger:

Statlige satsinger for økt lærertetthet
Forskning på økt lærertetthet i skolen – Astrid Sandsør, førsteamanuensis ved UiO og forsker ved NIFU
Hovedfunn fra evalueringen av lærernorm – Cathrine Pedersen, forsker ved NIFU
Dialog mellom forskerne og Morten Rosenkvist, direktør i Udir

To effektforskningsprosjekter om bruk av ekstra lærerressurser
1+1-prosjektet – Vibeke Opheim, forsker ved NIFU
Two Teachers-prosjektet – Oddny Solheim, professor ved UiS
Dialog mellom forskerne og Morten Rosenkvist