Yrkesfaglærere fornøyd med videreutdanningsstudier

Ørjan Arnevig Samuelsen, forskningsassistent, og Rønnaug Haugland Lyckander, forsker 2, ved NIFU.

Samtidig uttrykker de stor grad av motivasjon for å ta videreutdanning, og opplever at kvaliteten på utdanningen er god.

Det viser en studie av NIFU, som har undersøkt yrkesfaglæreres opplevelse av kvalitet og utbytte av gjennomført videreutdanning.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, og presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet mot yrkesfaglærere som tok videreutdanning studieåret 2022/2023 i regi av strategien Yrkesfaglærerløftet.

Rapportens hovedfunn:

  • Åtte av ti lærere mener at studiet har bidratt til at elevene får et større faglig utbytte
  • De som har deltatt på fysiske samlinger opplever dette som viktig for læringsutbyttet
  • Kvaliteten på videreutdanningen vurderes som god.
  • Det er flere som har stipendordning enn vikarordning

Det er tredje gang NIFU gjennomfører denne undersøkelsen. Resultatene fra foregående år har blitt presentert i to tidligere rapporter.

«Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2023» (NIFU-rapport 2023:21)

For mer informasjon, kontakt:
Rønnaug Haugland Lyckander, forsker 2
996 43 497
ronnaug.lyckander@nifu.no