19. oktober 2017

Se videosending fra fremleggingen av Indikatorrapporten

I dag, torsdag 19. oktober, legges årets Indikatorrapport frem i Forskningsrådet. Følg med her fra klokken 12.30.
Les mer
17. oktober 2017

Fortsatt vekst i Norges FoU-innsats

Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63,5 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på om lag 3,3 milliarder fra 2015, tilsvarende 5,5 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP øker fra 1,93 til 2,04 prosent.
Les mer
13. oktober 2017

Stilling(er) ledig: Forskere

NIFU søker forskere til fagmiljø som kombinerer sterk relevansorientering med solid vitenskapelig kvalitet. Vi jobber tverrfaglig og teambasert, i nært samarbeid med et stort nettverk av forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.
Les mer
13. oktober 2017

Per Koch er ny redaktør for Forskningspolitikk

Koch har jobbet med forskning og innovasjon hele sin karriere. Nå vil han gjøre fagbladet mer synlig.
Les mer
13. oktober 2017

Intern senterordning styrker samarbeidet mellom NTNU, SINTEF og UiO

En ny evaluering anbefaler å videreføre Geminisenter-ordningen. Evalueringen viser at ordningen styrker samarbeidet mellom institusjonene, men at potensialet ikke utnyttes fullt ut.
Les mer
11. oktober 2017

Kronikk: Private aktører gjør avfallsbransjen bedre

Selv om renovasjonsselskapene Veireno og RenoNorden gikk konkurs, betyr ikke det at vi bør skrote private aktører i avfallsbransjen. En studie viser at private og offentlige aktører utfyller hverandre og bidrar til mer innovasjon.
Les mer
10. oktober 2017

Seminar November 1.: On impact cases in research evaluations

What are the experiences with impact case studies? We invite you to a seminar to discuss impact cases in research evaluations.
Les mer
4. oktober 2017

NIFU-grunnlegger Sigmund Vangsnes er gått bort

Tirsdag i forrige uke døde han, 91 år gammel.
Les mer
3. oktober 2017

Boken Managing Universities er nominert til internasjonal forskningspris

Nicoline Frølich og Bjørn Stensaker har bidratt til boken som ser på hvordan universiteter påvirker og formes av utdanningspolitikk.
Les mer