21. september 2017

Ny artikkel om forskergrupper, internasjonale nettverk og vitenskapelig publisering

Deltagelse i forskergrupper og internasjonale nettverk har relativt liten betydning for antall publiseringer, viser ny forskning.
Les mer
21. september 2017

Lærere fornøyde med videreutdanning i matematikk

Regjeringen har som mål å styrke matematikkunnskapene til lærerne i grunnskolen. Nå er ett av regjeringens videreutdanningstilbud i matematikk evaluert.
Les mer
12. september 2017

3,7 milliarder kroner ble brukt på helseforskning i 2016

Det er 152 millioner kroner, eller 4,3 prosent, mer enn året før. Oslo universitetssykehus står for nær halvparten av pengebruken.
Les mer
5. september 2017

NIFU-seminar 21. september: Hovedtrender i norsk forskningspolitikk – hva har skjedd og hvor er vi på vei?

NIFU inviterer til diskusjon om de lange linjer i forskningspolitikken.
Les mer
1. september 2017

Gode erfaringer med tilpasset opplæring på nett

NIFU har studert ulike former for nettbasert opplæring i matematikk. Særlig to tilbud har høy relevans for målgruppene.
Les mer
1. september 2017

Matematikk på nye måter

Elever blir mer motiverte av undervisning med matematikklæreverket Dragonbox, og lærer matematikkemnene raskere, mener lærere.
Les mer
30. august 2017

Nytt og nyttig verktøy for skolene

Skolebidragsindikatorer i videregående skole gir videregående skoler kvalitativt ny informasjon om deres eget bidrag til elevenes læring. (Oppslag i Dagsavisen gir inntrykk av at herværende NIFU-rapport om skolebidrag ikke er offentlig, men den ble publisert her på nettsiden i juni.)
Les mer
28. august 2017

Kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter

Seks av ti NHO-bedrifter sier at de har et udekket kompetansebehov. Behovet for yrkesfaglig kompetanse er stort og går på tvers av bransjer og bedriftsstørrelse. Blant store bedrifter er det også betydelig behov for høyt utdannet personale.
Les mer
25. august 2017

NIFU-seminar 18. september: RCT – en metode for politikkrelevant utdanningsforskning

NIFU inviterer til frokostseminar om randomiserte, kontrollerte studier (RCT) i utdanningsforskning. Hvordan kan myndighetene benytte seg av forskning basert på denne metoden for politikkutforming?
Les mer