16. juni 2022

Lettere innpass i arbeidslivet med fersk mastergrad

Overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for nylig masterutdannede var i november 2021 klart lettere enn året før.
15. juni 2022

Offentlig støtte til næringslivet bidrar i liten grad til grønn omstilling

Norge sliter med å nå klimamålene. Her kan næringspolitiske virkemidler, det såkalte virkemiddelapparatet, være et sentralt verktøy for å lykkes.
1. juni 2022

Artikkel: NAV-veiledere fører til at elevene blir værende lenger i videregående skole

Rune Borgan Reiling, Kari Vea Salvanes og Astrid Marie Jorde Sandsør har publisert en artikkel i Economics of Education Review om elevtjenesten og sosialfaglige rådgivere.
23. mai 2022

Flere lærerutdannere har blitt erfarne digitale brukere

Lærerutdannere har også et bevisst og kritisk forhold til bruken av digitale ressurser. Det viser et nytt NIFU-notat.
23. mai 2022

Anonyme forskningssøknader uten paneldiskusjoner

Sveits har hatt forsøk med ny søknadsbehandling for å fremme ukonvensjonelle forskningsideer. Piloten er evaluert i en ny rapport fra NIFU.
20. mai 2022

Bokkapittel: Kjønnsforskjeller i akademiske karriereoverganger

Det er ingen kjønnsforskjeller i sannsynlighet for karriereopprykk på lave akademiske nivåer. Kvinner har imidlertid lavere sannsynlighet for å bli forfremmet fra førsteamanuensis til professor.
18. mai 2022

Artikkel: Spenninger mellom akademiske og organisatoriske identiteter i fusjonsprosesser

Sammen med Silje Marie Tellmann og Agnete Vabø, har Siri Brorstad Borlaug publisert en artikkel i Higher Education om hvordan vitenskapelig ansatte med ulike organisatoriske og akademiske identiteter påvirkes av og fortolker fusjonsprosesser mellom høyere utdanningsinstitusjoner.
12. mai 2022

Forskningspolitisk seminar 24. mai: Forsker vi på det vi trenger forskning på? Eksempler fra helsefeltet

Hvordan kan vi identifisere udekkede forskningsbehov på helsefeltet? NIFU inviterer til åpent seminar med eksempler fra forskning på mental helse og infeksjoner/epidemier/pandemier/COVID-19