Forskning for et bærekraftig kunnskapssamfunn

NIFUs forskning danner grunnlag for beslutninger og veivalg i utdannings-, forsknings- og innovasjonspolitikken. Forskningen kjennetegnes av solid vitenskapelig kvalitet, sterk sektorkompetanse og god innsikt i kunnskapspolitiske spørsmål.

R-QUEST: Nye policy briefs om aktuelle forskningspolitiske tema

1. juli 2024

Nye policy briefs fra R-QUEST tar for seg evaluering av kvalitet i transfaglig forskning, begrensninger i universitetenes styringskapasitet, bruk av kvantitative indikatorer i rekrutteringsprosesser og konsekvenser av forfatterbetaling.

Koronapandemien: Nedstengingen ga ulike utfall for elevers livs- og læringssituasjon

26. juni 2024

Ny studie finner at nedstengningen og perioden etter fikk betydning for både undervisning, læring og sosiale relasjoner for de aller fleste skoler, men at det varierer.

NIFU skal forske på protestbevegelser knyttet til klima- og miljøpolitikk

24. juni 2024

NIFU har nådd opp i konkurransen om Horisont Europa-midler, og er sentral partner i et prosjekt som skal undersøke protestbevegelser knyttet til klima- og miljøpolitikk i europeisk sammenheng.

NIFU skal forske på demokratisk deltakelse i grønne omstillingsprosesser

20. juni 2024

Sammen med tre samarbeidspartnere fra hhv. Sverige, Danmark og Finland har NIFU fått tildelt et NordForsk-prosjekt som skal gå over fire år.

NIFU er til stede på Arendalsuka 2024

19. juni 2024

KI i høyere utdanning, forholdet mellom utdanning og arbeidsmarked, fremtidens kompetansebehov, og mer. Forskere fra NIFU medarrangerer og deltar på sesjoner under årets møteplass.

ChatGPT i høyere utdanning – refleksjoner halvannet år etter

14. juni 2024

Et nytt NIFU-notat omtaler holdningen lærestedene har til ChatGPT og liknende teknologiers rolle i høyere utdanning, og hvilke tiltak de har gjort siden lanseringen av språkmodellen i november 2022.

Kommende arrangement

29. august 10:00, Digitalt

NIFU deltar på seminar om fremragende utdanning

NIFU har undersøkt lærdommer fra arbeidet til sentrene for fremragende utdanning, og diskuterer funnene i et nettmøte i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.