19. juni 2019

Hva driver den grønne veksten i nordiske land?

En ny komparativ studie viser hvordan tilgang til naturressurser, industriell spesialisering og entreprenørskap har hatt en avgjørende rolle for grønn vekst for nordiske land.
19. juni 2019

TALIS-undersøkelsen 2018: Første hovedfunn fra ungdomstrinnet

TALIS 2018 viser at norske ungdomsskoler kjennetegnes ved gode personlige relasjoner og god klasseledelse.
12. juni 2019

NIFU 50 år: Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken

I 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Det markeres med jubileumskonferanse fredag 14. juni 2019 på DOGA i Oslo.
12. juni 2019

Ny bok om NIFUs historie: Flere kunnskapsreiser i ulike retninger

I mer enn 50 år har NIFU bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Jubileumsboken Kunnskapsreiser gir noen riss av institusjonshistorien og faghistorien på områder NIFU har arbeidet med, i tillegg til historier, epistler og fakta om instituttet og menneskene som har jobbet der.
HVL \ Hedvig Myklebust \ CC BY-SA 4.0
12. juni 2019

Blir strukturreformens mål oppnådd?

NIFU skal gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av reformen «Konsentrasjon for kvalitet». Evalueringen skal se på om reformen har hjulpet norsk høyere utdanning med å oppnå økt kvalitet og robuste fagmiljøer.
12. juni 2019

Ny FoU-statistikk i lommeformat

Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – Forskning og utviklingsarbeid for 2019 er klar både i trykket og elektronisk format.
12. juni 2019

Working paper on R&D statistical methodology

The group of Nordic producers of R&D statistics highlights similarities and differences in the production of R&D statistics in their countries.
2. juni 2019

Velrennomert 50-åring

Har 50-årsjubilanten NIFU utført sitt samfunnsoppdrag? Ja, sier eksterne evalueringer. Vi har tatt et tilbakeblikk.
29. mai 2019

Postdoktorstipend ved NIFU – Studier av forskningskvalitet

NIFU har ledig postdoktorstilling innen et empirisk komparativt prosjekt som omhandler begreper, mekanismer og praksis for forskningskvalitet. Stipendet er tilknyttet et bredt og flernasjonalt forskningsmiljø med senterstøtte fra Norges forskningsråd (R-QUEST - Centre for Research Quality and Policy Impact Studies).