12. mai 2022

Forskningspolitisk seminar 24. mai: Forsker vi på det vi trenger forskning på? Eksempler fra helsefeltet

Hvordan kan vi identifisere udekkede forskningsbehov på helsefeltet? NIFU inviterer til åpent seminar med eksempler fra forskning på mental helse og infeksjoner/epidemier/pandemier/COVID-19
28. april 2022

Forskningspolitisk seminar 3. mai: Hvordan vil nytt finansieringssystem påvirke forskningen?

Hva innebærer det at resultatbaserte indikatorer for forskning foreslås fjernet?
26. april 2022

Blandet erfaring med NOKUTs godkjenningsordning

Godkjenningsvedtaket kan hjelpe personer med utenlandsk utdanning å få jobb. Samtidig synes ordningen å være relativt lite kjent, og det kan være behov for å synliggjøre den.
25. april 2022

Frokostseminar 26. april: Høyere utdanning fra utlandet – en underutnyttet ressurs?

Får de som søker seg til Norge brukt sin kompetanse fullt ut?
25. april 2022

NIFU skal kartlegge internasjonal forskning på eksamen og sluttvurdering

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet skal NIFU gjøre en systematisk kartlegging av internasjonal forskning på eksamen og sluttvurdering, med fokus på Norden.
12. april 2022

Årskonferansen 2022: Klima og bærekraft i forskning og utdanning

Velkommen til NIFUs årskonferanse 2022!
7. april 2022

Artikkel: Forskning på sosial praksis vil gi nyttig innsikt for utvikling av bærekraftpolitikk

I en ny artikkel publisert i tidsskriftet Sustainable Production and Consumption har blant andre NIFUs Antje Klitkou og Lina Ingeborgrud analysert sammenhengen mellom ulike former for sosial praksis.
7. april 2022

Fagfornyelsen yrkesfag: Partene fornøyd med ny tilbudsstruktur

Fagfornyelsen yrkesfag er en egen del av den større prosessen fagfornyelsen som skal innføre nye læreplaner i hele grunnopplæringen. Nå er første delrapport publisert.
7. april 2022

Artikler: Kjønnsforskjellene i publisering er mindre enn antatt

Kvinner har ikke et «publiseringsproblem», men vår forståelse av publiseringsadferd er for lite nyansert.