24. september 2021

Hvordan oppleves overgangen fra bachelor til master?

Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) og Lars Ulriksen (Københavns universitet) har publisert en artikkel om overgangen fra laveregradsutdanning til mastergrad. Studien ser både på organisatoriske aspekter ved utdanning, og på grunner som studentene oppgir for å fortsette å studere.
23. september 2021

NIFU-forsker tatt opp i Akademiet for yngre forskere

Astrid Marie Jorde Sandsør ble i dag tatt opp som medlem i Akademiet for yngre forskere.
17. september 2021

Forskningsdagene: Klar – ferdig – forsk! Hva gjør konkurranse med forskningen?

NIFU inviterer til debattmøte om betydningen av konkurranse i forskning. Vi vil belyse konkurranse som fenomen fra ulike ståsteder, og diskutere hva dette betyr i hverdagen til forskere.
13. september 2021

NIFU-webinar 17. september: Hvor går norsk forskning?

Hvilke aktører forsker på hva, og hvor går utviklingen? Er det samsvar mellom det som er politisk prioritert og det vi forsker på? Meld deg på!
9. september 2021

Langtidsplanen et begrenset verktøy for styring

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal revideres i 2022. I den forbindelse har NIFU undersøkt hvordan den første og den nåværende planen har fungert som styringsverktøy.
9. september 2021

Webinar 9. september: Kunnskapsvalget 2021

Mer kunnskap er gjerne svaret når politikere skal komme med løsninger. Men hva slags kunnskapspolitikk fører egentlig partiene? Har valget noen betydning for forskning og høyere utdanning fremover?
8. september 2021

Boklansering 29. september: Verdien av seniorkompetanse

Dorothy Sutherland Olsen (NIFU) og Anne Inga Hilsen (Fafo) har kombinert intervjuer med teorier om kompetanse i en ny bok. Bli med på digitalt bokbad 29. september!
2. september 2021

Sluttrapport for følgeevaluering av Kompetanseløft 2020

Sluttrapporten for Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020, oppsummerer funn fra evaluering av regjeringens plan for faglig styrking av helse- og omsorgstjenestene i kommunene i perioden frem til 2020.
2. september 2021

NIFU søker forsker til studier av høyere utdanning

Sentrale forskningstema omfatter reformer og endring, studenter og utdanningskvalitet, det akademiske personalet, styring, ledelse og organisering av universiteter og høgskoler, samt overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet.