18. september 2018

Seks av ti bedrifter har udekket kompetansebehov

61 prosent av NHOs medlemsbedrifter rapporterer å ha et udekket kompetansebehov, og 9 prosent oppgir at de i stor grad har et udekket behov. Det viser NHOs kompetansebarometer for 2018.
17. september 2018

Stor variasjon i gjennomføringsgrad mellom ulike fagskoleutdanninger

NIFU har gjennomført en undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag.
11. september 2018

Forskningsdagene: Bør evnerike elever ha rett til spesialundervisning?

Forskning viser at evnerike elever uten tilstrekkelig tilrettelegging kan utvikle psykososiale problemer, atferdsproblemer, bli underytere og i ytterste konsekvens droppe ut av skolen.
6. september 2018

Boklansering: Interaction: «Samhandling» Under Risk. A Step Ahead of the Unforeseen

Cappelen Damm Akademisk og Forsvarets høgskole inviterer til boklansering med enkel lunsj på Litteraturhuset i Oslo på FNs fredsdag fredag 21. september kl. 12.00-15.00.
6. september 2018

Undersøkelse om rekruttering og mobilitet

NIFU sender i dag ut en undersøkelse om rekruttering og mobilitet ved universiteter og høgskoler.
6. september 2018

Frokostseminar 26. september: Bioteknologiske muligheter i bryggeriindustrien

Velkommen til frokostseminar med Tekna Biotek i samarbeid med SusValueWaste og NIFU. Her vil du få vite mer om mulighetene for bioteknologi i bryggeriindustrien.
4. september 2018

Etter- og videreutdanning innen digitalisering: større behov enn tilbud

Etterspørselen er særlig stor innenfor temaområder som teknisk IKT-kompetanse, IKT-sikkerhet og personvern og IKT og helse.
3. september 2018

Flere utenlandske studenter i Norge

Globale trender i kombinasjon med nasjonale satsinger har ført til økt studentmobilitet. Til tross for høyt kostnadsnivå og få velkjente universiteter, har Norge hatt en større vekst av utenlandske studenter sammenliknet med andre land.
30. august 2018

NIFU søker stipendiat

NIFU søker en stipendiat til forskningsprosjekt om internasjonalisering og studentmobilitet i lærerutdanningen. Stillingen har varighet 3 år.