Forskning for et bærekraftig kunnskapssamfunn

NIFUs forskning danner grunnlag for beslutninger og veivalg i utdannings-, forsknings- og innovasjonspolitikken. Forskningen kjennetegnes av solid vitenskapelig kvalitet, sterk sektorkompetanse og god innsikt i kunnskapspolitiske spørsmål.

Webinar: Hvor mye er for mye digital undervisning?

22. september 2023

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) inviterer til et online seminar om digital undervisning og dens innvirkning på høyere utdanning.

Artikkel: Utdanning har stor betydning for at funksjonshemmede skal få stabil jobbtilknytning

20. september 2023

Dette viser en ny artikkel skrevet av NIFU-forsker Jannike Gottschalk Ballo sammen med Andreea Ioana Alecu ved OsloMet. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Journal of Education and Work.

NIFU skal forske på fagskolenes involvering av arbeidslivet

15. september 2023

NIFU har vunnet anbudskonkurransen «Kunnskapsgrunnlag om fagskolenes samarbeid med arbeidslivet og utdanningenes relevans for arbeidslivet», i konkurranse med mange sterke tilbydere. NIFU-forskerne Håkon Høst, Jon Furholt og Rønnaug H. Lyckander […]

Mange skoleansatte opplever at deres faglige bakgrunn ikke utnyttes godt nok

15. september 2023

NIFU-forskerne Karl Solbue Vika og Ann Cecilie Bergene har skrevet rapporten Skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven. Undersøkelsen har som mål å fremskaffe mer kunnskap om ansatte i […]

NIFU var med da PULS-prosjektet ble sparket i gang

12. september 2023

Tirsdag forrige uke var det kick-off for PULS prosjektet på Gudeberg skole i Fredrikstad. NIFU leder prosjektet og gjennomfører det i tett samarbeid med INSPIRIA science center, Fredrikstad kommune og […]

Artikkel: Er omtaler av vitenskapelige artikler på Twitter / X egentlig en god indikator på forskningens samfunnspåvirkning?

8. september 2023

Dette undersøker NIFU-forsker Gunnar Sivertsen, sammen med Lin Zhang, Zhenyu Gou, Zhichao Fang og Ying Huang, i en ny forskningsartikkel publisert i tidsskriftet Journal of the Association for Information Science […]

Kommende arrangement

28. september 09:15, Webinar

Webinar: Hvor mye er for mye digital undervisning?

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) inviterer til et online seminar om digital undervisning og dens innvirkning på høyere utdanning.