14. oktober 2021

Lansering av Indikatorrapporten 2021

Stor, større, størst. Er forsknings- og innovasjonssystemet vårt rigget for framtidens mål og utfordringer?
12. oktober 2021

Indikatorrapporten: Vitenskapelig publisering

Sjette kapittel i Indikatorrapporten 2021 er publisert. Det handler om norsk vitenskapelig publisering og sitering i et internasjonalt og nasjonalt komparativt perspektiv. Nye data om COVID-forskningen inngår også.
7. oktober 2021

Rethinking the contribution of older workers – new book out now

A new book discusses new ways of gaining positive benefits from ageing and a more experienced workforce.
1. oktober 2021

En pionerinnsats for kompetansebygging og helsenytte

Fysiofondets program for fysioterapi i primærhelsetjenesten – FYSIOPRIM har knyttet sammen forskning i fysioterapi og klinisk praksis. NIFU har evaluert satsingen som har pågått fra 2010 til 2020 og konkludert med at arbeidet har kommet et godt stykke på vei, men anbefaler Fondet en ny runde med prioritert satsing som bidrag til videre utvikling av kompetanse for enda bedre klinisk praksis og helhetlig pasientforløp.
28. september 2021

Fremtidslaboratorium 11. oktober: Hvordan møter petroleumsnæringen en grønn omstilling?

Et fremtidslaboratorium er en gruppeøvelse der deltakerne utvikler ulike fortellinger om hva fremtiden kan bringe når det gjelder utviklingen av næringen i en tid med klimakrise, krav om grønn omstilling og kulturelle og politiske skift.
27. september 2021

Indikatorrapporten: Bevilgninger og virkemidler

Fjerde kapittel i Indikatorrapporten 2021 er publisert. Det handler om statlige bevilgninger til FoU og virkemiddelaktørenes støtte til FoU og innovasjon.
24. september 2021

Hvordan oppleves overgangen fra bachelor til master?

Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) og Lars Ulriksen (Københavns universitet) har publisert en artikkel om overgangen fra laveregradsutdanning til mastergrad. Studien ser både på organisatoriske aspekter ved utdanning, og på grunner som studentene oppgir for å fortsette å studere.
23. september 2021

NIFU-forsker tatt opp i Akademiet for yngre forskere

Astrid Marie Jorde Sandsør ble i dag tatt opp som medlem i Akademiet for yngre forskere.
17. september 2021

Forskningsdagene: Klar – ferdig – forsk! Hva gjør konkurranse med forskningen?

NIFU inviterer til debattmøte om betydningen av konkurranse i forskning. Vi vil belyse konkurranse som fenomen fra ulike ståsteder, og diskutere hva dette betyr i hverdagen til forskere.