19. oktober 2020

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk har lagt ut årets tredje utgave. Denne gangen ser vi blant annet på de følgene pandemien har hatt i norsk høyere utdanning, i den norske økonomien og for svensk forskning.
19. oktober 2020

Fruktbare utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning

Men avtalenes formål og plass i styringsdialogen mellom Kunnskapsdepartementet og HU-institusjonene må tydeliggjøres.
19. oktober 2020

Økt styringstrykk overfor universitets- og høyskolesektoren

Styringen av universiteter og høyskoler gjennom de seneste 20 årene er preget av større kompleksitet og vekst i antallet av virkemidler som staten tar i bruk overfor sektoren.
14. oktober 2020

NIFU-webinar 19. oktober 2020: Hvordan bør fremtidens styring av universiteter og høgskoler være?

NIFU inviterer til lanseringsseminar av to rapporter om styring i høyere utdanning.
9. oktober 2020

Nyutdannede mastere stiller godt på arbeidsmarkedet

- Vi må tilbake til 2013 for å finne like lav arbeidsledighet som for 2019-kullet, sier NIFU-forsker.
8. oktober 2020

NIFU-webinar 15. oktober 2020: Vurdering av opplæringstilbud – når gode data mangler

Nødvendig informasjon for å vurdere opplæringstilbudet til nyankomne elever, strekker ikke til. Hva innebærer det?
8. oktober 2020

Mangler gode nok data til å vurdere opplæringstilbud

Et forprosjekt som skulle finne ut om opplæringstilbud til nyankomne elever kan effektevalueres, avslører at de tilgjengelige dataene ikke er gode nok.
6. oktober 2020

Deltakerundersøkelsen: Få studier utsatt eller avlyst under koronaepidemien

Selv om mange lærere synes det ble mer krevende å ta videreutdanning på grunn av Covid 19-situasjonen, regner nesten alle med å gjennomføre studiet som planlagt.
2. oktober 2020

NIFU-webinar 9. oktober 2020: Overgangen fra høyere utdanning til arbeidsliv – er mer praksis et ubetinget gode?

Lansering og presentasjon av hovedfunn fra kandidatundersøkelsen 2019.