12. desember 2017

Nytt dobbeltnummer av Forskningspolitikk

På grunn av redaktørskifte har tredje utgave av Forskningspolitikk blitt forsinket. Til gjengjeld er det et 44 sider dobbeltnummer tettpakket med stoff om forskning, innovasjon, høyere utdanning og tilhørende politikkutvikling.
Les mer
7. desember 2017

2017 Report on Science & Technology Indicators for Norway

Den engelske utgaven av Indikatorrapporten 2017 er publisert.
Les mer
1. desember 2017

Hvilken effekt har språkopplæring og kompetansehevingstiltak for innvandrere?

Ny rapport går gjennom den norske og internasjonale forskningen.
Les mer
23. november 2017

Lite karriereutbytte av fagskoleutdanning

Fagskoleutdanningen i helse og sosialfag er lite anerkjent, og karriereutbyttet er beskjedent, viser en ny rapport.
Les mer
15. november 2017

Forskerinteressen har ikke falt blant masterkandidater

Interessen for en forskerkarriere er stabil blant nyutdannede mastergradskandidater.
Les mer
15. november 2017

Nasjonal satsing har ført til en mer aktiv bruk av læreplanen

Satsingen Vurdering for læring har bidratt til økt innsats hos skoler og skoleeier på vurderingsfeltet generelt og hos deltakerne spesielt, viser ny rapport.
Les mer
13. november 2017

Fazilat Siddiq vinner internasjonal forskningspris

Forskningen har et stort påvirkningspotensiale, skriver juryen i sin begrunnelse.
Les mer
7. november 2017

Kan økt satsing på helsesøstre gi bedre læringsmiljø i skolen?

Hva skjer når kommuner får mer midler til å bruke på helsesøstre i skolen? Det undersøker forskere fra NIFU i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Folkehelseinstituttet (FHI).
Les mer
6. november 2017

Statsbudsjettet 2018: Realnedgang i bevilgningene til forskning og utvikling

Andelen av BNP til forskning og utvikling går noe ned, men er fortsatt godt over én prosent. Dette er NIFUs analyse av Solberg-regjeringens budsjettforslag for forskning og høyere utdanning.
Les mer