21. januar 2022

Artikkel: Går tid til undervisning og kunnskapsoverføring på bekostning av forskningsresultatene?

I en ny artikkel publisert i Journal of Technology Transfer har Ingvild Reymert og Taran Thune undersøkt forholdet mellom undervisningsansvar, oppgaver knyttet til ekstern kunnskapsoverføring og forskningsresultater blant norske akademikere.
20. januar 2022

Skal utvikle kunnskapsgrunnlag til oppvekst- og utdanningssektoren

Kunnskapsdepartementet har besluttet at Norge skal delta i den fjerde gjennomføringen av TALIS og TALIS 3S.
20. januar 2022

Utdanningstilbud i samsvar med formålet til tilskuddsordninger

Men statusrapporten «Fleksibilitet og valgfrihet i utdanningstilbud» viser òg at fleksibiliteten i tilbudene i stor grad er begrenset til når og hvor læringsaktiviteten gjennomføres.
20. januar 2022

Se webinar om pedagogisk bruk av digital teknologi i opptak

I går lanserte NIFU rapporten «Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning» på webinaret «Kvalitetstid».
19. januar 2022

Digital teknologi gir studentaktiviserende undervisningsformer

Ny rapport viser flere gevinster ved pedagogisk bruk av digital teknologi.
14. januar 2022

Bærekraft preger forbruksforskningen

Omfanget av norsk forbruksforskning tilsvarer 1 prosent av norsk samfunnsforskning. Forskerne finner fem hovedtemaer: bærekraft, ulike forbruksarenaer, forbrukernes økonomi, rettigheter og juss, og forbrukerpolitikk.
13. januar 2022

Fremtidslaboratorier om olje- og gass og om digital helsehjelp

I sitt arbeid knyttet til Senter for ansvarlig forskning og innovasjon i Norge (AFINO) har NIFU utgitt to ny notater og en informasjonsfilm.
12. januar 2022

Ingen effekt av økt helsesykepleierressurs på elevutfall

Like fullt spiller helsesykepleier en viktig rolle i skolen, særlig for elever i sårbare situasjoner, viser ny rapport.
11. januar 2022

NIFU-webinar 12. januar: Et lag rundt eleven. Flerfaglig samarbeid i skolen – helsesykepleiers involvering og arbeid med læringsmiljø

NIFU presenterer resultater fra en videreføring av prosjektet «Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skolen».