1. februar 2023

Konferanse: Internasjonal studentmobilitet ved et veiskille?

Hva påvirker studentstrømmene til og fra Norge? Og hvilket utbytte har studenter av opphold i utlandet?
18. januar 2023

Vi trenger flere studier som undersøker konsekvenser av rasisme og diskriminering i sivilsamfunnsdeltakelse

Dette viser en ny NIFU-rapport der forskerne presenterer og oppsummerer nordisk forskning om konsekvenser av rasisme og diskriminering på deltakelse i sivilsamfunnet og identifiserer kunnskapshull.
17. januar 2023

Skolen trenger et system for å ta imot nyankomne elever

Dette viser en ny NIFU-rapport om nyankomne elevers opplæringssituasjon i grunnskolen og i videregående opplæring. En stor utfordring for skolene er å balansere språklig, faglig og sosial integrering.
10. januar 2023

NIFU-webinar 17. januar: Hva skal til for at nyankomne elever med innvandrerbakgrunn får god opplæring?

I dette webinaret presenterer forskere fra NIFU resultater fra rapporten Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid? Den tar for seg hvordan vi på best mulig måte kan ta imot nyankomne elever.
9. januar 2023

Artikkel: Internasjonal prestisje er den største hindringen for norske universiteter ved ansettelse av akademikere

I en ny artikkel i tidsskriftet Higher Education undersøker NIFU-forskerne Ingvild Reymert, Agnete Vabø og Siri Brorstad Borlaug, sammen med Jens Jungblut fra UiO, hva som hindrer universiteter i å ansette de beste forskerne.
2. januar 2023

Artikkel: Norske forvaltningsorganer publiserer mest på engelsk

I en ny artikkel i Stat- & Styring skriver NIFU-forskerne Vera Schwach, Henrik Karlstrøm og Silje Marie Svartefoss om språk- og forskningspolitikk.
21. desember 2022

Konferanse: Forskning i samarbeid med samfunnet

25. januar 2023 arrangeres en konferanse om forskning i samarbeid med og til nytte for borgere og samfunnet for å løse store samfunnsutfordringer.
21. desember 2022

Økende press på Publiseringsutvalgets vurderinger

NIFU har undersøkt endringer i markedet for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konsekvensene av disse for publiseringsindikatoren.
20. desember 2022

Studenter svært fornøyde med fleksible utdanningstilbud

Men det er uenighet rundt nytten av desentraliserte tilbud.