Forskning for et bærekraftig kunnskapssamfunn

NIFUs forskning danner grunnlag for beslutninger og veivalg i utdannings-, forsknings- og innovasjonspolitikken. Forskningen kjennetegnes av solid vitenskapelig kvalitet, sterk sektorkompetanse og god innsikt i kunnskapspolitiske spørsmål.

Advarer mot lettvint og ukritisk bruk av ny teknologi og nye verktøy

24. april 2024

I et nytt notat om bruk av kunstig intelligens i kunnskapsoppsummeringer, anbefaler NIFU-forskere å bruke tid på å velge ut verktøy som har blitt testet ut mtp. forskningsfeltets egenart og […]

Teknologi i høyere utdanning: mer oppmerksomhet på digitale verktøy enn pedagogiske perspektiver

24. april 2024

Mye forskning har et teknologifokus, færre vektlegger pedagogiske perspektiver i bruken av digital teknologi i høyere utdanning, viser en kunnskapsoppsummering fra NIFU.

Tid som mulighet og begrensning: lærdommer fra SFU-ordningen

23. april 2024

Tid synes å være helt avgjørende i SFU-ordningen. SFU-statusen og finansieringen skaper en forutsigbarhet som gir sentrene anledning til å jobbe systematisk over tid med kunnskapsutvikling.

Litt vanskeligere arbeidsmarked for nyutdannede mastere

22. april 2024

Første rapportering fra Kandidatundersøkelsen 2023 viser at nyutdannede masterkandidater møtte litt større utfordringer i overgangen til arbeidsmarkedet i 2023 enn i 2021.

Artikkel og lanseringsseminar 7. mai: Kunnskapsrelasjoner med Kina, Russland og andre autoritære stater

15. april 2024

NIFU-forsker Gunnar Sivertsen har skrevet om Nordens forskningssamarbeid med Kina og Russland i Internasjonal Politikk. Tidsskriftet lanserer sitt temanummer om Norden og utfordrende kunnskapsrelasjoner 7. mai.

Videregående opplæring: Andre- eller tredjevalg ansees som langt dårligere alternativ enn førstevalg

11. april 2024

I nytt NIFU-notat belyses motivasjon for og tilfredshet med valg av videregående opplæring.

Kommende arrangement

07. juni 14:30, Skatten og Postkontoret

NIFU-konferansen og sommerfest 7. juni 2024!

NIFU avholder sin årlige konferanse fredag 7. juni 2024 på Tøyen. Som i fjor er den todelt, og vil foregå parallelt to steder på Tøyen torg.