10. april 2018

Vellykket opplæringsprogram for barnevernstjenesten

Men intensjonene med programmet og deltakernes forventninger samsvarer ikke helt.
9. april 2018

Blandet erfaring med kompetanseløft for mangfold

Det store omfanget av deltakelse i Kompetanse for mangfold kombinert med knapphet på tid synes å ha gått på bekostning av lokal forankring, tid til forberedelser, fordypning, refleksjon og omsetting av ny kunnskap i praktisk arbeid.
3. april 2018

Match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge

Norge framstår som et land med relativt godt samsvar mellom høyere utdanning og arbeidsmarked, men betydelige utfordringer i samsvaret mellom fagopplæring og arbeidsmarked.
23. mars 2018

Nesten 1500 doktorgrader avlagt i 2017

Nest høyeste antall doktorgrader noensinne
22. mars 2018

Kan vi måle avkastningen på kompetanseinvesteringer i arbeidslivet?

En ny NIFU-rapport beskriver resultater fra et forprosjekt om avkastningen av kompetanseinnvesteringer i næringslivet.
19. mars 2018

NIFU søker forskningsleder

Forskningslederen har faglig lederansvar og personalansvar for FoU-statistikk og indikatorer, som er ett av fire fagområder ved NIFU.
12. mars 2018

NIFU best ut i forskningsmiljøevaluering

I en bred evaluering av forskningsmiljøer som forsker på utdanning i Norge, kommer NIFU best ut. – Jeg er stolt av at evalueringen gir oss topp-skåre både på vitenskapelig kvalitet og samfunnseffekter, sier direktør Sveinung Skule.
12. mars 2018

Fremtidig mangel på kompetanse innen IKT-sikkerhet

I år 2030 vil det være en etterspørsel etter personer med IKT-sikkerhetskompetanse på vel 15 000. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000.
10. mars 2018

NIFU-seminar 13. mars: Nettstudier er kommet for å bli – men hvilke løsninger er de beste?

Nettstudier er et mangslungent område med ulike målgrupper og tilbydere. Men i Norge er det fremdeles mye vi ikke vet om slike studier.