6. april 2020

Kompetanse om vold og overgrep: kompetansehevingstilbudet må styrkes og samordnes

Regjeringens kompetansestrategi mot vold og overgrep i nære relasjoner må videreutvikle, styrke og samordne kompetansehevingstilbudet som allerede finnes, mener NIFU-forskere.
3. april 2020

God trivsel blant barnehageansatte

Nær alle barnehageansatte liker å arbeide i barnehagen sin, og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet oppleves som godt både fra ansattes, styreres og foreldres ståsted.
2. april 2020

Økt søkning til fusjonerte læresteder

En gjennomgang av søkertall fra Samordna opptak for perioden 2013-2018 indikerer at de fleste fusjonerte læresteder har økt søkning til sine studieprogrammer. Men noen studiesteder skiller seg ut.
31. mars 2020

Flere tok doktorgraden i 2019 enn noe tidligere år

I 2019 ble det avlagt 1583 doktorgrader ved norske læresteder, det høyeste antallet hittil.
26. mars 2020

Alderspoeng har stor innvirkning på hvem som kommer inn på attraktive studier

Ved opptak i ordinær kvote til høyere utdanning, der alle søkere vurderes, er det de med mange alderspoeng som kommer inn på de attraktive studiene. Samtidig er det en negativ sammenheng mellom alder og gjennomføring av studier.
23. mars 2020

Godt samarbeid blant norske lærere

95 prosent av lærerne svarer at det er god kultur for å støtte hverandre og samarbeide på skolen, ifølge ny TALIS-undersøkelse.
20. mars 2020

Vold og overgrep mot barn: Lite forskning på kompetansehevingstiltak

I mange land er vold og overgrep mot barn og unge et utbredt problem. En systematisk litteraturkartlegging gjennomført av NIFU viser at det finnes lite forskning i nordiske land på tiltak for å øke offentlige ansattes kompetanse på vold og overgrep.
17. mars 2020

Vibeke Opheim ny direktør for NIFU

Styret i NIFU har ansatt Vibeke Opheim som ny administrerende direktør. Opheim har siden januar 2020 vært konstituert direktør ved instituttet.
16. mars 2020

Behov for mer forskning på motivasjon og engasjement i realfag

Elevers motivasjon for realfag svekkes betydelig ved overgangen til ungdomsskolen. Men det foreligger lite kunnskap som kan forklare hvorfor dette skjer og hva som kan endre dette.