13. januar 2021

NIFU-webinar 21. januar 2021: Postdoktor – attraktiv stilling med usikre karriereutsikter

Brukes postdoktorstillingen i tråd med intensjonene?
6. januar 2021

Faglærte i relevant arbeid

Minst to av tre faglærte er i jobb kort tid etter fagbrevet i alle utdanningsprogrammene. Innen bygg- og anleggsteknikk er om lag åtte av ti i jobb.
5. januar 2021

Kvantitative indikatorer er viktige i fagfellevurderinger

Kvantitative indikatorer på publisering og siteringer blir ofte brukt og referert til når forskning evalueres. En ny artikkel viser at slike indikatorer spiller en viktig rolle i vurderinger av prosjektsøknader og kandidater til akademiske stillinger.
5. januar 2021

Strukturreformen: Spenninger mellom reformmål

I strukturmeldingen fra 2015 er det oppført fem reformmål.  – Kvaliteten på høyere utdanning blir imidlertid sett på som den viktigste reformgrunnen, forteller forskningsleder ved NIFU Nicoline Frølich.
4. januar 2021

Kjønnsbalanse blant forskere i norsk akademia

I 2019 deltok nesten 37 500 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren samlet. Blant disse var 49 prosent kvinner.
4. januar 2021

Hvordan ser fremtiden ut for europeiske kvalitetssikringsorgan?

Et nytt NIFU-notat ser på hvilke nye oppgaver de europeiske kvalitetssikringsorganene innen høyere utdanning har fått, og hvordan kvalitetssikringsfeltet kan se ut i fremtiden.
18. desember 2020

Ny statistikklov og nytt statistikkprogram – hva betyr dette for FoU-statistikken?

Stortinget vedtok våren 2019 en ny statistikklov, som frem mot 1. januar 2021 gradvis avløser den forrige loven av 1989. Med ny statistikklov opprettes et flerårig, nasjonalt program for offisiell statistikk.
18. desember 2020

NIFU har fått innvilget to prosjekter fra Forskningsrådet

Blant de 256 innvilgede søknadene Forskningsrådet mottok befinner det seg to NIFU-prosjekter.
18. desember 2020

Mangfoldstatistikken: Nye tall og egen nettside

Mangfoldstatistikken har blitt oppdatert med nye tall for 2018. Statistikken har også fått egen nettside.