25. februar 2021

Lansering av NHOs kompetansebarometer 2020

NIFU presenterer resultatene fra NHOs kompetansebarometer 2020.
23. februar 2021

NIFU Breakfast Webinar 19th of March: Where does the green economy grow?

What is in the future for the forest-based bioeconomy? We share key findings from case studies from Finland, Norway and Sweden, and practitioners in industry and policy offer their reflections.
23. februar 2021

Norge brukte 77 milliarder på FoU i 2019

Norge brukte til sammen 76,8 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019, viser den endelige FoU-statistikken.
22. februar 2021

Sender ut stor undersøkelse om strukturreformen

Hvordan har undervisning og forskning blitt endret for direkte og indirekte berørte av strukturreformen? NIFU spør 8000 ansatte i universitets- og høgskolesektoren.
19. februar 2021

Sammenhengen mellom alder og produktivitet i arbeidslivet

En ny studie undersøker hvorvidt eldre arbeidstakere har et lavere individuell produktivitetspotensial enn yngre arbeidstakere.
16. februar 2021

Fleksibel opplæring har betydning for læring

Ved å tilby flere valgmuligheter for læring kan fleksibilitet i opplæringen gi gevinster for ulike grupper voksne studenter. Positive utfall er imidlertid relatert til selvregulert læring.
10. februar 2021

NIFU-webinar 19. mars 2021: Hvordan har norske universiteter og høyskoler blitt påvirket av Covid-19?

Hvordan har de høyere utdanningsinstitusjonene håndtert koronaepidemien? Hvordan har situasjonen påvirket utdanning og forskning? Hva har vi lært og hva tar vi med oss videre?
10. februar 2021

Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning

11. februar er den internasjonale FN-dagen for kvinner og jenter innen forskning. NIFU arbeider kontinuerlig med statistikk og analyser som omhandler kjønn og mangfold.
5. februar 2021

NOKUT-frokost 11. februar: Lansering av Studiebarometeret

Torsdag 11. februar legger NOKUT frem de nye resultatene fra Studiebarometer-undersøkelsen. Resultatene vil bli presentert av NOKUTs Ole-Jacob Skodvin og NIFUs Elisabeth Hovdhaugen.