1. juni 2023

Forskerhverdag under koronapandemien

Hvordan har koronapandemien påvirket norske forskeres arbeidshverdag og hvilke andre faktorer spiller inn? Dette er sentrale spørsmål for en ny spørreskjema-undersøkelse.
1. juni 2023

Policyseminar 8. juni: Monitoring and Analyzing Research Careers for Informed Policy Making in the ERA

NIFU er medarrangør når Research Infrastructure for Science, technology and Innovation policy Studies (RISIS) arrangerer seminar i sommer.
1. juni 2023

NIFU-konferansen og sommerfest 2. juni!

NIFU avholder sin årlige konferanse fredag 2. juni 2023 på Tøyen. Konferansen er i år todelt og vil foregå parallelt to steder på Tøyen torg.
30. mai 2023

Fortsatt udekket etterspørsel etter digital sikkerhetskompetanse

Det viser NIFU-rapport om norsk arbeidslivs tilbud av og behov for digital sikkerhetskompetanse frem mot 2030.
30. mai 2023

NIFU-seminar 30. mai: Kan en kommune endre skolen? Lokale erfaringer med det digitale skiftet

Sluttseminar fra Læringsløyper 2020-23 (NFR-prosjekt)
26. mai 2023

Manglende tilrettelegging for rektorutdanning

Deltakerne i den nasjonale rektorutdanningen er fornøyd med tilbudet, men melder om høyt arbeidspress og manglende tilrettelegging.
23. mai 2023

Artikkel: Et ustabilt energisystem i Europa

NIFU-forsker Antje Klitkou har, sammen med forskerne Przemysław Pluciński, Mariusz Baranowski og Ilona Otto M., skrevet en ny artikkel i tidsskriftet Energy Research and Social Science, om energiulikheter i et skiftende Europa.
10. mai 2023

NIFU-seminar og workshop 11. mai: Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning

Sammen med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet, gjennomfører NIFU et forskningsprosjekt som undersøker hvordan digital teknologi muliggjør og betinger studenters læring.
10. mai 2023

Artikkel: Flere søker seg til masterstudier i økonomiske nedgangstider

Dette viser en ny vitenskapelig artikkel skrevet av NIFU-forskerne Marte E.S. Ulvestad og Siv-Elisabeth Skjelbred, publisert i tidsskriftet Economics of Education Review.