17. september 2019

Kompetanseutvikling og livslang læring i akademiske yrker

Seniorer innen akademikeryrker jobber ofte i dynamiske arbeidsmiljøer og må forholde seg til bl.a. organisatoriske og teknologiske endringer. Mange ønsker å delta i opplæringstiltak, men tidspress og læringsformer skaper utfordringer.
16. september 2019

Forskningsdagene: Hvor miljørettet er norsk forskning?

Årets forskningsdager setter miljøspørsmål på dagsorden. I den forbindelse retter NIFU søkelyset på miljøperspektivet i forskningspolitikken.
10. september 2019

Rammeverk for å forstå forskningskvalitet

Hva er god forskning? En ny artikkel fra R-QUEST setter søkelyset på hvordan ulike oppfatninger av forskningskvalitet sameksisterer i forskningen og i forskningspolitikken.
30. august 2019

Frokostseminar 29. oktober: Kjønnsbalanse i forskning – internasjonale perspektiver

Fire ledende internasjonale forskere kommer til NIFU for å snakke om kjønn og kjønnsbalanse i forskning.
29. august 2019

Frokostmøte 17. september: Kompetanseutvikling og livslang læring

Akademikerne inviterer, sammen med Senter for seniorpolitikk, til presentasjon av ny rapport om holdninger til kompetanse blant arbeidstakere over 50 år.
15. august 2019

Studentenes søkning og resultatbasert finansiering driver veksten i høyere utdanning

Studenttallet har de siste årene vokst raskere enn søkningen. Universiteter og høyskoler effektiviserer gjennom å utnytte studieplassene ved etablerte studier bedre, og introdusere nye studier innenfor eksisterende kapasitet.
15. august 2019

Hvor attraktiv er en karriere i norsk akademia?

Mange faglige stillinger i norske universiteter og høgskoler er attraktive, men noen stillingstyper, fagområder og læresteder sliter med å tiltrekke seg kvalifiserte søkere.
12. august 2019

Møt NIFU på Arendalsuka!

Torsdag 15. august inviterer NIFU til debatt. Vi lanserer to ferske rapporter om henholdsvis akademisk rekruttering og mobilitet, og dimensjonering av studietilbudet i universitets- og høgskolesektoren.
2. august 2019

Ledig stilling som postdoc-stipendiat ved NIFU (studier av forskningskvalitet)

NIFU har en ledig postdoc-stilling ved vårt Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-QUEST).