21. september 2022

Små forskjeller i sykepleierutdanningenes samarbeidsavtaler med praksissteder

Det er små forskjeller i hvordan samarbeidsavtalene er utformet på tvers av lærested. Det er derimot forskjeller i grad av forpliktelse i ordene som blir brukt i avtalene.
21. september 2022

NIFU søker 2 studentassistenter

NIFU søker to studentassistenter til et timelønnet deltidsengasjement til arbeid med TALIS Starting Strong (Teaching and Learning International Survey).
20. september 2022

Artikkel: Miljøfaktorer kan påvirke risikovilje på lang sikt

NIFU-forsker Vegard Sjurseike Wiborg har skrevet i tidsskriftet Applied Economics Letters om hvordan risikopreferanser i voksen alder påvirkes av søskens kjønnssammensetning.
16. september 2022

NIFU-seminar 18. oktober: Hvorfor er det så få kvinnelige professorer?

Til tross for at det lenge har vært jevn kjønnsbalanse blant dem som avlegger doktorgrad i Norge, er det fremdeles en sterk overvekt av menn blant professorer. Hva skyldes dette?
7. september 2022

Artikkel: Hvordan håndterer evnerike elever kjedsomhet i skolen?

NIFU-forsker Jørgen Smedsrud har sammen med Anders Nordahl-Hansen (Høgskolen i Østfold) og Ella Idsøe (Naturfagsenteret) skrevet i Frontiers in Psychology om hvordan evnerike elever i matematikk opplever lærernes faglige og pedagogiske kompetanse, og på hvilke måter elevene håndterer kjedsomhet i skolen.
6. september 2022

Seniorer og entreprenørskap: Seniorer kan være entreprenører eller støtte yngre entreprenører, men de trenger et nettverk

Det å få seniorer til å hjelpe yngre start-up-firmaer har et stort potensial. For å sikre suksess trenger vi imidlertid gode systemer for å knytte de rette personene sammen. Seniorer som skal fungere som mentor, trenger klart definerte oppgaver og gode rollebeskrivelser.
2. september 2022

Matriseorganisering: Sårbare utdanningsprogram, men styrket forskning

Organiseringen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS preges av uklare lederroller, høy tidsbruk og ressursutfordringer ved utdanningsprogrammene. Samtidig opplever ansatte at forskningsarbeidet har blitt styrket, og at samarbeidet og informasjonsflyten blant lederne fungerer godt.
1. september 2022

NIFU søker forskningsledere

Er du opptatt av skjæringspunktet mellom forskning og kunnskapspolitikk? NIFU lyser ut tre forskningslederstillinger.
31. august 2022

Varierende bruk av erfaringer fra tilskuddsordning

Arbeidet med tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling ved UiS kan bidra med erfaringer og kunnskap som kan være nyttige for lærerutdanningene ved fakultetet. Bruken av erfaringene varierer i undervisning, veiledning, utarbeiding av pensum og emnebeskrivelser.