23. januar 2018

Muligheter og utfordringer i studensentrerte undervisningsformer

En ny rapport undersøker erfaringene med ulike studentsentrerte tilnærminger i høyere utdanning.
Les mer
23. januar 2018

Frokostseminar 23. januar 2018: Muligheter og utfordringer med studentsentrerte undervisningsformer i høyere utdanning

Institutt for pedagogikk (UiO) og NIFU inviterer til frokostseminar om studentsentrerte undervisningsformer.
Les mer
16. januar 2018

Ulikhet opprettholdes

Elever med svakest utgangspunkt når de starter i videregående skole i Østfold, oppnår de svakeste resultatene, enten ved at de slutter, stryker eller oppnår svake karakterer. Dette er en ulikhet som vedvarer.
Les mer
15. januar 2018

– Bruk lokale kapasiteter i grønn omstilling

Norges økonomiske omstilling må ta hensyn til de lokale kapasitetene i hver region, både når det gjelder kunnskap og fysiske ressurser.
Les mer
19. desember 2017

Lærerspesialister: de to første skoleårene

Lærerspesialistordningen trenger sterkere forankring i lærerprofesjonen. Dette er hovedkonklusjonen i en evaluering av de to første skoleårene av pilotering av ordningen, foretatt av NIFU og NTNU Samfunnsforskning.
Les mer
19. desember 2017

Opplever utbytte av lærerspesialistordning

Lærerspesialister i Oslo mener at lærerspesialistordningen bedrer undervisningskvaliteten og lærersamarbeidet. Samtidig mener mange også at det blir lite tid til for å utøve rollen som spesialist.
Les mer
14. desember 2017

Motstridende studier med store forskningspolitiske konsekvenser

Hvis målet er å oppnå flere siteringer for en institusjon eller et land, skal man da satse mest på eldre forskere, gjerne mannlige professorer, dvs. de som publiserer mest?
Les mer
12. desember 2017

Nytt dobbeltnummer av Forskningspolitikk

På grunn av redaktørskifte har tredje utgave av Forskningspolitikk blitt forsinket. Til gjengjeld er det et 44 siders dobbeltnummer tettpakket med stoff om forskning, innovasjon, høyere utdanning og tilhørende politikkutvikling.
Les mer
7. desember 2017

2017 Report on Science & Technology Indicators for Norway

Den engelske utgaven av Indikatorrapporten 2017 er publisert.
Les mer