Forskning for et bærekraftig kunnskapssamfunn

NIFUs forskning danner grunnlag for beslutninger og veivalg i utdannings-, forsknings- og innovasjonspolitikken. Forskningen kjennetegnes av solid vitenskapelig kvalitet, sterk sektorkompetanse og god innsikt i kunnskapspolitiske spørsmål.

ChatGPT i høyere utdanning – refleksjoner halvannet år etter

14. juni 2024

Et nytt NIFU-notat omtaler holdningen lærestedene har til ChatGPT og liknende teknologiers rolle i høyere utdanning, og hvilke tiltak de har gjort siden lanseringen av språkmodellen i november 2022.

Stort flertall høyt motivert for rektorutdanning

12. juni 2024

Deltakere på den nasjonale rektorutdanningen er fornøyde og synes at utdanningen er relevant, til tross for lite avlastning i oppgaver i lederjobben underveis i studieløpet.

Ny utgave av Forskningspolitikk ser på KI i forskning

10. juni 2024

I den nyeste utgaven ser Anders Braarud Hanssen på hvordan det norske forskningspolitiske systemet håndterer kunstig intelligens. Hva betyr dette for ansvarlig forskning og innovasjon? Jesper Balslev ber i den […]

NIFU deltar på webinar om innføringen av den nye rammeplanen for skolefritidsordningen

10. juni 2024

NTNU Samfunnsforskning arrangerer webinar om sluttrapporten og SFO-evalueringen tirsdag 11. juni.

Store fordeler med egne klasser for nyankomne elever

5. juni 2024

Lærere som underviser i egne klasser opplever at de kan gi barn og unge som nylig har kommet til landet nødvendig oppmerksomhet, tilrettelegging og oppfølging. Det er likevel ingen automatikk […]

Espen Solberg deltar på seminar om grønt skifte i en tid med politisk uro

4. juni 2024

I en møteserie om grønn omstilling i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi, skal muligheten av et bærekraftig forsvar diskuteres.

Kommende arrangement

29. august 10:00, Digitalt

NIFU deltar på seminar om fremragende utdanning

NIFU har undersøkt lærdommer fra arbeidet til sentrene for fremragende utdanning, og diskuterer funnene i et nettmøte i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.