HVL \ Hedvig Myklebust \ CC BY-SA 4.0
18. januar 2019

Tror fusjon vil styrke framtidig posisjonering

Høgskulen på Vestlandet: Fusjon skaper usikkerhet, men også positive forventninger.
10. januar 2019

Frokostmøte 23. januar: Smart avfallshåndtering i Oslo

Hvordan utvikle bærekraftige avfallssystemer?
9. januar 2019

Endelig FoU-statistikk 2017

NIFU har publisert endelige FoU-tall 2017 for UoH- og instituttsektoren.
8. januar 2019

God faglig utvikling og økt motivasjon for opplæring

Alternative vekslingsmodeller innebærer hyppigere pendling mellom skolebasert og bedriftsbasert opplæring sammenliknet med hovedmodellen. De bidrar til tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, men kan samtidig være krevende både å organisere og å gjennomføre.
7. januar 2019

Skolen vår! – ny bok om læring og tilhørighet

Flere NIFU-forskere har bidratt til en ny utgivelse som gir ny kunnskap om skolenes arbeid med å skape tilhørighet for ulike elevgrupper.
4. januar 2019

Markedsmodningsfonden bidrar til vekst, eksport og sysselsetting

NIFU har i samarbeid med Pluss Leadership sluttevaluert det nå avviklede Markedsmodningsfonden i Danmark.
3. januar 2019

Store institutter er ikke bedre enn små

Det er store forskjeller mellom institutter innen høyere utdanning i produktivitet av vitenskapelige publikasjoner. Men instituttstørrelse synes ikke å ha noen betydning.
14. desember 2018

Forskningspolitikk er ute med et nytt nummer

Bladet har tre oppslag om Plan S og åpen forskning. I dag er det også lagt ut et ekstra intervju som gir et innblikk i hva UNIT tenker om saken. Det er også bred dekning av Forskningsrådets forslag til ny instituttpolitikk og den nye langtidsplanen for forskning.
11. desember 2018

Rådgivere/seniorrådgivere FoU-statistikk

Vi søker medarbeidere til produksjon av FoU-statistikk, indikatorutvikling, analyse og utredningsarbeid.