20. mars 2019

Sammenheng mellom produktivitet, størrelse og innovasjon

En ny artikkel belyser sammenhengen mellom et foretaks produktivitet, størrelse og formål med innovasjon sett i et samfunnsperspektiv. Hvorvidt det «lønner seg å være grønn» eller ikke ser ut til å være avhengig av størrelse.
Direktør Arne Flåøyen, NordForsk
19. mars 2019

Behov for en innovasjonspolitikk for omstilling?

I det første nummeret av Forskningspolitikk i 2019 diskuteres behovet for en innovasjonspolitikk for omstilling.
15. mars 2019

Forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

I 2018 ble det etablert et nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor, og i dag lanseres nettsiden INNOFF.
13. mars 2019

Forventer stort rekrutteringsbehov

Arbeidsgivere i Norge er godt fornøyd med nyutdannedes kunnskaper og relevansen av deres utdanning. Det legges stor vekt på både generiske ferdigheter og fagkompetanse blant de nyutdannede.
13. mars 2019

Ny årsrekord i avlagte doktorgrader

I 2018 ble det avlagt 1564 doktorgrader ved norske læresteder. Den nye årsrekorden ligger 40 grader over den tidligere toppnoteringen fra 2013. De nye universitetene stod for mye av økningen i 2018.
12. mars 2019

Frokostseminar 13. mars: Hvordan vurderer arbeidsgiver nyutdannede?

Hvordan vurderer arbeidsgiverne de nyutdannedes kunnskaper og relevansen av høyere utdanning og fagskole? Hva vil arbeidsgiverne ha – mastergrad, bachelor eller fagskole?
12. mars 2019

Seminar 13. mars: Kjønnsbalanse i forskning – hun teller

Hva sier She Figures 2018 om norske og europeiske kvinners karrierer i forskning? Hva er kvinners publiseringsmønstre, og publiserer kvinner mindre enn menn?
8. mars 2019

She Figures 2018: Nye tall for kjønnsbalanse i forskning

Hva står det til med norske og europeiske kvinners karrierer i forskning? Publiserer kvinner mindre enn menn? EU-kommisjonen legger i dag frem nye tall for kjønnsbalanse i europeisk forskning.
7. mars 2019

Fra lovbrudd til soning, hvor forskningsbasert er straffesakskjeden?

Forskere i Norge leverer 36 forskningsbidrag hvert år, tar vi med hele Norden blir det 56 publiserte bidrag. Fra 2006 til 2018 steg det årlige antallet litt.