9. november 2018

Seminar 22. november: Forskningsinstituttenes framtid. Hva sier evalueringene – og hva slags instituttpolitikk trenger Norge?

Hva slags instituttsektor og instituttpolitikk trenger Norge for å sikre at instituttene leverer relevant forskning med høy kvalitet i framtiden?
8. november 2018

Statsbudsjettanalysen 2019

En liten realvekst i bevilgningene til høyere utdanning og forskning i 2019.
2. november 2018

Frokostseminar 16. november: Systematiske kunnskapsoversikter innenfor utdanning

Hva kan vi lære av systematiske kunnskapsoversikter? Hvilken rolle spiller dette i utdanningsforskning og politikkutforming og hvilke fordeler og ulemper er det ved bruk av ulike typer kunnskapsoversikter?
2. november 2018

NTNU Videre viktig for etter- og videreutdanning ved NTNU

Enheten sitter på en stor kunnskap om hvordan fagmiljøer kan avhjelpes når de utvikler nye etter- og videreutdanningstilbud.
1. november 2018

Verdens samlede FoU-investeringer mer enn doblet på 20 år

Generelt er det fremvoksende økonomier og mindre nasjoner som øker mest. USA er fortsatt verdens største FoU-nasjon målt i utgifter, men Kina har nå flest forskerårsverk i verden.
1. november 2018

Begrepet impact kan bidra til utvidet forståelse

Begrepet ‘impact’ handler om relasjonen mellom forskning og samfunn. Impact kan, mer enn andre begreper, gi en bedre forståelse for instituttenes formål og virksomhet ved å inkludere forskningens virkninger på flere samfunnsområder inkludert miljø, helse og kultur.
30. oktober 2018

Synlig medieutdanning i Volda

Medieutdanningen ved Høgskulen i Volda har stor nasjonal synlighet og rekruttering og et omfattende videreutdanningstilbud.
26. oktober 2018

Nesten 70 milliarder til FoU i 2017

Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017.
24. oktober 2018

NIFU søker rådgiver/konsulent økonomi og lønn

Vår økonomikonsulent går av med pensjon. Derfor søker vi en person med kompetanse i skjæringsfeltet personal, lønn og økonomi.