29. mai 2020

Store ulikheter mellom fagskolenes rolle i ulike fagområder

Forskjellen er stor i hvilken type utbytte man får fra fagskolen mellom ulike fagområder. Samtidig er det generelt sett stor tilfredshet med fagskolen, uansett type utbytte.
20. mai 2020

SFF løfter norsk forskning

NIFUs to underlagsrapporter til evalueringen av ordningen Senter for fremragende forskning (SFF) viser at ordningen har bidratt til å øke norsk forsknings deltakelse og synlighet på den internasjonale forskningsfronten.
7. mai 2020

Usikkert om læringsutbytte fra læringsspill

Digitalisering av skolen har sørget for økt bruk av digitale undervisningsverktøy, deriblant spillbasert læring. Men gir de bedre læringsutbytte enn tradisjonell undervisning?
30. april 2020

NIFU-webinar 7. mai 2020: Hvilken gevinst gir spillbaserte undervisningsverktøy?

Øker læringsspill elevenes motivasjon og læringsutbytte?
27. april 2020

Elisabeth Hovdhaugen gjest på NOKUT-podden

Hvilke fordeler og ulemper har dagens karakterskalaer, og hva vil en eventuell «utmerket» på toppen tilføre bestått/ikke bestått?
20. april 2020

Beskjedne ambisjoner om lærlinginntak i statlige virksomheter

Med unntak av Forsvaret og noen enkeltstående statlige virksomheter, planlegges det ikke for noen stor økning i lærlinginntak. Åtte av ti virksomheter vil videreføre inntaket på dagens nivå.
6. april 2020

Kompetanse om vold og overgrep: kompetansehevingstilbudet må styrkes og samordnes

Regjeringens kompetansestrategi mot vold og overgrep i nære relasjoner må videreutvikle, styrke og samordne kompetansehevingstilbudet som allerede finnes, mener NIFU-forskere.
3. april 2020

God trivsel blant barnehageansatte

Nær alle barnehageansatte liker å arbeide i barnehagen sin, og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet oppleves som godt både fra ansattes, styreres og foreldres ståsted.
2. april 2020

Økt søkning til fusjonerte læresteder

En gjennomgang av søkertall fra Samordna opptak for perioden 2013-2018 indikerer at de fleste fusjonerte læresteder har økt søkning til sine studieprogrammer. Men noen studiesteder skiller seg ut.