25. april 2018

Utfordringer for nyutdannede mastere

Til tross for nedgang i arbeidsledigheten i Norge i fjor, var det fortsatt store utfordringer for nyutdannede mastere, og spesielt innen det teknisk-naturvitenskapelige fagfeltet.
10. april 2018

Vellykket opplæringsprogram for barnevernstjenesten

Men intensjonene med programmet og deltakernes forventninger samsvarer ikke helt.
9. april 2018

Blandet erfaring med kompetanseløft for mangfold

Det store omfanget av deltakelse i Kompetanse for mangfold kombinert med knapphet på tid synes å ha gått på bekostning av lokal forankring, tid til forberedelser, fordypning, refleksjon og omsetting av ny kunnskap i praktisk arbeid.
3. april 2018

Match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge

Norge framstår som et land med relativt godt samsvar mellom høyere utdanning og arbeidsmarked, men betydelige utfordringer i samsvaret mellom fagopplæring og arbeidsmarked.
23. mars 2018

Nesten 1500 doktorgrader avlagt i 2017

Nest høyeste antall doktorgrader noensinne
22. mars 2018

Kan vi måle avkastningen på kompetanseinvesteringer i arbeidslivet?

En ny NIFU-rapport beskriver resultater fra et forprosjekt om avkastningen av kompetanseinnvesteringer i næringslivet.
19. mars 2018

NIFU søker forskningsleder

Forskningslederen har faglig lederansvar og personalansvar for FoU-statistikk og indikatorer, som er ett av fire fagområder ved NIFU.
12. mars 2018

NIFU best ut i forskningsmiljøevaluering

I en bred evaluering av forskningsmiljøer som forsker på utdanning i Norge, kommer NIFU best ut. – Jeg er stolt av at evalueringen gir oss topp-skåre både på vitenskapelig kvalitet og samfunnseffekter, sier direktør Sveinung Skule.
12. mars 2018

Fremtidig mangel på kompetanse innen IKT-sikkerhet

I år 2030 vil det være en etterspørsel etter personer med IKT-sikkerhetskompetanse på vel 15 000. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000.