Foto: Mona Hauglid/Arendalsuka
10. august 2022

NIFU på Arendalsuka

Forsknings- og sikkerhetspolitikk, nyutdannede ved fusjonerte læresteder, innovasjonspolitikk og fremtidens høyere utdanning er temaer når NIFU deltar på Arendalsuka 2022.
28. juli 2022

Utstrakt og trolig voksende FoU-aktivitet i statlig forvaltning

NIFU undersøker omfanget av FoU-arbeid og retter blikket mot statlige forvaltningsorganer med et annet hovedmål enn innovasjon og FoU.
1. juli 2022

NIFU skal bidra til Indikatorrapporten de neste tre årene

På oppdrag fra Forskningsrådet skal NIFU utarbeide kapitler og avsnitt om vitenskapelig publisering, immaterielle rettigheter samt innovasjon og foretaksdemografi til Indikatorrapporten.
29. juni 2022

Artikkel: Internasjonalisering av akademia påvirker kjønnsbalansen positivt

Kaja Wendt, Hebe Gunnes og Dag W. Aksnes har publisert en artikkel i Scientometrics om internasjonalisering og kjønnsbalanse i akademia.
16. juni 2022

Lettere innpass i arbeidslivet med fersk mastergrad

Overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for nylig masterutdannede var i november 2021 klart lettere enn året før.
15. juni 2022

Offentlig støtte til næringslivet bidrar i liten grad til grønn omstilling

Norge sliter med å nå klimamålene. Her kan næringspolitiske virkemidler, det såkalte virkemiddelapparatet, være et sentralt verktøy for å lykkes.
1. juni 2022

Artikkel: NAV-veiledere fører til at elevene blir værende lenger i videregående skole

Rune Borgan Reiling, Kari Vea Salvanes og Astrid Marie Jorde Sandsør har publisert en artikkel i Economics of Education Review om elevtjenesten og sosialfaglige rådgivere.
23. mai 2022

Flere lærerutdannere har blitt erfarne digitale brukere

Lærerutdannere har også et bevisst og kritisk forhold til bruken av digitale ressurser. Det viser et nytt NIFU-notat.