12. februar 2018

Fortsatt vekst i Norges FoU-innsats

Endelige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63 milliarder kroner.
9. februar 2018

Resultatbasert finansiering av europeiske universiteter

I et innlegg på LSE Impact Blog undersøker Gunnar Sivertsen bakgrunnen for at europeiske land finansierer universitetene sine på ulike måter. Han tar utgangspunkt i det britiske systemet Research Excellence Framework (REF).
8. februar 2018

Seminar 28. februar 2018: Har vi et godt akademisk karrieresystem i Norge?

Får universiteter og høgskoler den kompetansen de trenger med dagens karrieresystem og stillingsstruktur? Hvordan bør de framtidige karriereveiene se ut?
6. februar 2018

Skole-Norge: Uenighet om eksamen

Det er stor enighet blant skoleledere og skoleeiere om at eksamen gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse. Men det er uenighet om hvorvidt eksamen er egnet til å vise kompetanse i alle fag, eller bare i noen fag.
1. februar 2018

Når blir det likestilling blant professorene?

Et nytt NIFU-notat inneholder en simulering av hvor mange nye professorer som må være kvinner for å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen 2027.
31. januar 2018

Fornøyd med utdanningens relevans for arbeidslivet

NIFUs analyser viser at de aller fleste kandidater opplever at mastergradene er relevant i arbeidsmarkedet. Men det er betydelige fagforskjeller.
31. januar 2018

Godt læringsutbytte med vekslingsmodell

Veksling i fag- og yrkesopplæringen gir god læring, men er ressurskrevende.
23. januar 2018

Muligheter og utfordringer i studentsentrerte undervisningsformer

En ny rapport undersøker erfaringene med ulike studentsentrerte tilnærminger i høyere utdanning.
23. januar 2018

Frokostseminar 23. januar 2018: Muligheter og utfordringer med studentsentrerte undervisningsformer i høyere utdanning

Institutt for pedagogikk (UiO) og NIFU inviterer til frokostseminar om studentsentrerte undervisningsformer.