Nyheter

Webinar: Hvor mye er for mye digital undervisning?

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) inviterer til et online seminar om digital undervisning og dens innvirkning på høyere utdanning.

Artikkel: Utdanning har stor betydning for at funksjonshemmede skal få stabil jobbtilknytning

Dette viser en ny artikkel skrevet av NIFU-forsker Jannike Gottschalk Ballo sammen med Andreea Ioana Alecu ved OsloMet. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Journal of Education and Work.

NIFU skal forske på fagskolenes involvering av arbeidslivet

NIFU har vunnet anbudskonkurransen «Kunnskapsgrunnlag om fagskolenes samarbeid med arbeidslivet og utdanningenes relevans for arbeidslivet», i konkurranse med mange sterke tilbydere. NIFU-forskerne Håkon Høst, Jon Furholt og Rønnaug H. Lyckander […]

Mange skoleansatte opplever at deres faglige bakgrunn ikke utnyttes godt nok

NIFU-forskerne Karl Solbue Vika og Ann Cecilie Bergene har skrevet rapporten Skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven. Undersøkelsen har som mål å fremskaffe mer kunnskap om ansatte i […]

NIFU var med da PULS-prosjektet ble sparket i gang

Tirsdag forrige uke var det kick-off for PULS prosjektet på Gudeberg skole i Fredrikstad. NIFU leder prosjektet og gjennomfører det i tett samarbeid med INSPIRIA science center, Fredrikstad kommune og […]

Artikkel: Er omtaler av vitenskapelige artikler på Twitter / X egentlig en god indikator på forskningens samfunnspåvirkning?

Dette undersøker NIFU-forsker Gunnar Sivertsen, sammen med Lin Zhang, Zhenyu Gou, Zhichao Fang og Ying Huang, i en ny forskningsartikkel publisert i tidsskriftet Journal of the Association for Information Science […]

Bekymring over økt fravær i norsk skole

En undersøkelse gjennomført av forskere ved NIFU viser en generell oppfattelse blant skoleledere og skoleeiere av økt fravær i norsk grunnskole og videregående skole. De forklarer den opplevde økningen med […]

Hvilke organisatoriske kjennetegn er forbundet med høy forskningsproduksjon?

Dette blir undersøkt i en ny artikkel skrevet av NIFU-forskerne Dag W. Aksnes, Siri Brorstad Borlaug, Thea Eide og Bjørn Stensaker, utgitt i fagtidsskriftet Perspectives: Policy and Practice in Higher […]

NIFU skal forske på kvalitetsutvikling i høyere utdanning

NIFU har vunnet anbudskonkurranse fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og skal forske på kvalitetsutvikling i høyere utdanning. HK-dir ønsker å se hvilke lærdommer ordningen Sentre for fremragende […]

Trend peker mot nedprioritering av trykte ressurser i skolen

NIFU-forskerne Frida Vennerød-Diesen og Cathrine Pedersen har undersøkt situasjonen for læremidler i grunnskolen og videregående skole. Funnene viser en tydelig trend mot nedprioritering av trykte ressurser ved innkjøp av nye […]