Jørgen Smedsrud

(+47) 957 33 480 Grunnopplæring
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019) What is giftedness? Identification and definition.. Lecture. The international french school in Oslo. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Evnerike elever underyter i norsk skole. Intervju.
 • Smedsrud, Jørgen (2018) Evnerike elever er ikke alltid skoleflinke. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Evnerike barn kan bli ensomme. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Matematisk Evnerike elever i norsk skole. Konferanse: lykkelige barn. Forening for evnerike barn i Norge. Vitenskapelig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen; NRK, Norgesglasset; (2018) Evnerike barn kan bli ensomme. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Skal evnerike elever har rett på spesialundervisning?. NIFU frokostseminar (forskningsdagene). NIFU. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) For high-ability students it can be lonely at the top. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Hvordan tilpasse opplæringen for evnerike elever?. Forelesning for lektorstudenter på UIO. institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Faglig foredrag.
 • Smedsrud, Jørgen (2017) Superintelligente barn. Programdeltagelse.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2017) De sensitive Evnerike. Konferanse: lykkelige barn. Lykkelige barn. Vitenskapelig foredrag.
 • Smedsrud, Jørgen (2017) Fem trekk som kjennetegner evnerike barn. Slik vet du om barnet ditt har spesielle evner.. Intervju.
 • Smedsrud, Jørgen (2016) Har du et evnerik barn? Dette er tegnene du skal se etter.. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2016) Evnerike elever i Norge, hva sier forskningen?. Forelesning for lektorstudenter på UIO. institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2016) Tilpasset opplæring for evnerike elever. Foredrag for lærerstudenter OsloMet. OsloMet. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2015) De evnerike elevene. Foredrag for avgåtte studenter ved UV-fakultetet. Universitetet i Oslo, UV-fakultetet. Faglig foredrag.
 • Smedsrud, Jørgen (2015) Norsk skole anerkjenner ikke begavelse. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2015) Evnerike elever i Norge. institutt for lærerutdanning og skoleforskning. institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2015) Gifted Children in Norway. World Council of Gifted and Talented Children. World Council of Gifted and Talented Children. Vitenskapelig foredrag.
 • Smedsrud, Jørgen (2014) Evnerike barn; en pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring. Spesialpedagogikk Short communication.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2014) Den spesialpedagogiske tiltakskjede. Ledersamling. Lykkelige barn. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2013) Evnerike elever i skolen: innføring for lektorstudenter. Lecture. Universitetet i Oslo (ILS). Vitenskapelig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2012) Evnerike barn: De glemte elevene. Konferanse: lykkelige barn. Lykkelige barn. Vitenskapelig foredrag.
  • 1
  • 2