Jørgen Smedsrud

(+47) 957 33 480 Grunnopplæring
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019) What is giftedness? Identification and definition.. Lecture. The international french school in Oslo. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019) Which issues of validity are central to how we identify and service mathematically gifted students in Norway and what are the future research needs to further develop gifted education in Norway. Trial Lecture. University of Oslo. Vitenskapelig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019) Kan løfte evnerike elever ut av en uheldig skolegang. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019) Dagsrevyen innslag om evnerike elever. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019) Evnerike barn: Her er kjennetegnene. Intervju.
 • Smedsrud, Jørgen (2018) Evnerike elever er ikke alltid skoleflinke. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Hvordan tilpasse opplæringen for evnerike elever?. Forelesning for lektorstudenter på UIO. institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Evnerike elever underyter i norsk skole. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Evnerike barn kan bli ensomme. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Matematisk Evnerike elever i norsk skole. Konferanse: lykkelige barn. Forening for evnerike barn i Norge. Vitenskapelig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Vilde ble syk av å gå på skolen. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen; NRK, Norgesglasset; (2018) Evnerike barn kan bli ensomme. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) For high-ability students it can be lonely at the top. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2018) Skal evnerike elever har rett på spesialundervisning?. NIFU frokostseminar (forskningsdagene). NIFU. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2017) De sensitive Evnerike. Konferanse: lykkelige barn. Lykkelige barn. Vitenskapelig foredrag.
 • Smedsrud, Jørgen (2017) Fem trekk som kjennetegner evnerike barn. Slik vet du om barnet ditt har spesielle evner.. Intervju.
 • Smedsrud, Jørgen (2017) Superintelligente barn. Programdeltagelse.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2016) Tilpasset opplæring for evnerike elever. Foredrag for lærerstudenter OsloMet. OsloMet. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2016) Evnerike elever i Norge, hva sier forskningen?. Forelesning for lektorstudenter på UIO. institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Faglig foredrag.
 • Smedsrud, Jørgen (2016) Har du et evnerik barn? Dette er tegnene du skal se etter.. Intervju.
 • Smedsrud, Jørgen (2015) Norsk skole anerkjenner ikke begavelse. Intervju.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2015) Gifted Children in Norway. World Council of Gifted and Talented Children. World Council of Gifted and Talented Children. Vitenskapelig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2015) Evnerike elever i Norge. institutt for lærerutdanning og skoleforskning. institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2015) De evnerike elevene. Foredrag for avgåtte studenter ved UV-fakultetet. Universitetet i Oslo, UV-fakultetet. Faglig foredrag.
 • Smedsrud, Jørgen (2014) Evnerike barn; en pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring. Spesialpedagogikk Short communication.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2014) Den spesialpedagogiske tiltakskjede. Ledersamling. Lykkelige barn. Faglig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2013) Evnerike elever i skolen: innføring for lektorstudenter. Lecture. Universitetet i Oslo (ILS). Vitenskapelig foredrag.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2012) Evnerike barn: De glemte elevene. Konferanse: lykkelige barn. Lykkelige barn. Vitenskapelig foredrag.
  • 1
  • 2