Faglig profil og kompetanse

 • Internasjonale storskalaundersøkelser
 • Flernivåregresjon
 • Elevers muligheter for læring
 • Testers undervisningssensitivitet
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Psykometri, item responsteori, latente variabler, og strukturell ligningsmodellering
 • Naturfag
 • Digitalisering

Bakgrunn

 • 2018:–NIFU
 • 2014–2018: Stipendiat, Centre for Educational Measurement (CEMO), Universitetet i Oslo
 • 2013–2014: Master i Social Statistics and Research Methods, University of Manchester
 • 2011–2012: Master i International Development and Humanitarian Emergencies, London School of Economics and Political Science (LSE)
 • 2007–2010: Bachelor i arabisk, Universitetet i Bergen