Stephan Daus

Forsker 2
Særlig kompetanse
 • Internasjonale storskalaundersøkelser
 • Flernivåregresjon
 • Elevers muligheter for læring
 • Testers undervisningssensitivitet
Bakgrunn / utdanning
 • 2014-2018: Stipendiat, Centre for Educational Measurement (CEMO), Universitetet i Oslo
 • 2013-2014: Master i Social Statistics and Research Methods, University of Manchester
 • 2011-2012: Master i International Development and Humanitarian Emergencies, London School of Economics and Political Science (LSE)
 • 2007-2010: Bachelor i arabisk, Universitetet i Bergen
faglige interesser
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Psykometri, item responsteori, latente variabler, og strukturell ligningsmodellering
 • Naturfag
 • Digitalisering
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
+4792433550 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling