Artikkel: Forskere langt mer tillit til vurderinger av artikkelmanus enn av forskningsrådsøknader

Dette viser en ny artikkel skrevet av NIFU-forskerne Liv Langfeldt, Ingvild Reymert og Silje Marie Svartefoss, utgitt i tidsskriftet Science and Public Policy.

I de senere årene har presset på fagfellevurdering økt, mye grunnet økt eksternfinansiering av forskning. Fagfellevurdering har lenge blitt oppfattet som en hjørnesten i forskningens autonomi, samtidig har forskere uttrykt mistillit til forskningsråds fagfellebaserte søknadsbehandling.

Når forskere ble spurt om hvem som kunne vurdere kvaliteten på forskningen deres, svarte 71 prosent at kollegene deres hadde høy eller svært høy evne. I tillegg svarte 64 prosent at de som vurderte artikler for tidsskrift i faget deres hadde svært høy eller høy evne, mens kun 29 prosent svarte det samme om de som vurderte søknadene deres i nasjonale forskningsråd.

Hele 19 prosent av forskerne oppfattet at ekspertene som ble brukt i forskningsråd hadde svært lav eller lav evne til å evaluere forskningen deres. Forskerne som lykkes med sine søknader i nasjonale forskningsråd, hadde imidlertid høyere tillit til prosessen.

Artikkelen er basert på et surveymateriale som dekker forskere i tre ulike fag i tre land. Den konkluderer med at åpenhet og fagfeller som har fagkompetanse som samsvarer med søknadene, er avgjørende for tillit til søknadsbehandling i forskningsråd.

Les artikkelen her: Distrust in grant peer review—reasons and remedies

For mer informasjon, kontakt:
Liv Langfeldt, forsker 1
liv.langfeldt@nifu.no
(+47) 960 94 021