Bokkapittel: Har covid-19 vært en driver for endring?

Dette undersøker NIFU-forskere Sabine Wollscheid, Marco Capasso og Dorothy Sutherland Olsen, sammen med Antonia Scholkmann fra Aalborg Universitet, i en ny forskningskartlegging («scoping review») som ser på digital utvikling i høyere utdanning etter Covid-19.

Kunnskapsoppsummeringen baserer seg på en analyse av 471 referanser med titler og sammendrag publisert i den første fasen av Covid-19 pandemien mellom mars 2020 og februar 2021.

Et viktig funn fra denne kartleggingen er at majoriteten av forskningsbidrag publisert i 2020, skiller seg tematisk fra de publisert i 2021. De fleste av forskningsbidragene som ble publisert tidlig i pandemien, adresserer studenter, samhandling mellom forelesere og studenter og undervisning og undervisningsperspektiver. Majoriteten av forskningsbidragene omhandler STEM-fag og medisin og helsefag. Forskningsbidragene som ble publisert i en senere fase, inntar ofte et institusjonsperspektiv og er bredere anlagt. Disse bidragene er dels rettet mot endringer i organisasjonskultur, situert læring og sosial læring.

I et forskningsfelt som er i rask utvikling, er dette kapittelet et viktig bidrag som identifiserer kunnskapshull, oppsummerer omfanget og arten av forskningsaktivitet, og syntetiserer litteraturen om digital utvikling i høyere utdanning. Alt med et perspektiv som ser på COVID-19 som en driver for endring.

Les bokkapittelet her: Digital Transformations in Higher Education in Result of the COVID-19 Pandemic: Findings from a Scoping Review

For mer informasjon, kontakt:
Sabine Wollscheid, forsker 1
sabine.wollscheid@nifu.no
(+47) 912 43 773