Hvilke organisatoriske kjennetegn er forbundet med høy forskningsproduksjon?

Portrettfoto av mann foran en mørk skjerm med grafer.
Foto: NIFU.

Dette blir undersøkt i en ny artikkel skrevet av NIFU-forskerne Dag W. Aksnes, Siri Brorstad Borlaug, Thea Eide og Bjørn Stensaker, utgitt i fagtidsskriftet Perspectives: Policy and Practice in Higher Education.

Artikkelen undersøker i hvilken grad akademiske prestasjoner i form av høy publisering og sitering er forbundet med ulike organisatoriske kjennetegn, som hvorvidt instituttet har valgt eller ansatt ledelse, om det er multicampus eller ikke og instituttenes størrelse.

Hovedfunnene indikerer at sammenhengen mellom slike resultatmål og kjennetegn ved instituttene er relativt svak, men at størrelsen på instituttene har en viss betydning – større institutter er noe mer produktive enn små.

Studien finner også at ledelsesmodell – hvorvidt ledelsen er valgt eller ansatt – ikke har en entydig sammenheng med forskningsproduksjon. Studien finner imidlertid at høyt publiserende individer har betydning. Betydningen av individuelle arbeidsbetingelser er således noe som er interessant å studere videre.

Les artikkelen her: Exploring the relationship between departmental characteristics and research performance.

Prosjektside NIFU: Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape.

Mer fra prosjektet Evaluering av Strukturreformen: Evaluering av strukturreformen – Evaluering av Strukturreformen i norsk høyere utdanning (strukturevaluering.no)

For mer informasjon, kontakt:

Dag Aksnes, Forsker 1

994 74 338
dag.w.aksnes@nifu.no