Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 686554
  • Start: 01.09.2019
  • Slutt: 30.06.2024
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program skal NIFU i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø nå undersøke Strukturreformen. Hensikten med strukturreformen er å fremme generelle målsettinger om høy kvalitet i utdanning og forskning, regional utvikling, verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk. Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere disse målene og hvilke faktorer som medvirker til realiseringen av dem.

Analysen av resultater er basert på relevante indikatorer, mens analysen av fusjonsprosessene fokuserer på muligheter, spenninger, løsninger og ikke-intenderte konsekvenser.

Deltagere

bilde av Siri Brorstad Borlaug
Prosjektleder

Siri Brorstad Borlaug

Forsker 1, bistilling

bilde av Nicoline Frølich

Nicoline Frølich

Forsker 1, bistilling

bilde av Dag W. Aksnes

Dag W. Aksnes

Forsker 1

bilde av Bjørn Stensaker

Bjørn Stensaker

Forsker 1, bistilling

bilde av Mari Elken

Mari Elken

Forsker 2, bistilling

bilde av Martina Vukasovic

Martina Vukasovic

bilde av Svein Michelsen

Svein Michelsen

bilde av Ivar Bleiklie

Ivar Bleiklie