Kandidatundersøkelsen

NIFU har siden 1972 gjennomført nasjonale spørreundersøkelser til personer som nylig har fullført utdanning fra universiteter og høyskoler. Hovedhensikten er å kartlegge overgang fra utdanning til arbeid og de første årene av karrieren.

Undersøkelser av nyutdannede gjennomføres i november i oddetallsår. Målgruppen er kandidater med mastergrad eller tilsvarende, som ble uteksaminert i vårsemesteret samme år. De fleste spørsmålene er identiske fra år til år, slik at vi kan følge utvikling over tid.

Tematiske undersøkelser gjennomføres annethvert år. Målgruppen er som regel kandidater som fullførte utdanningen 2-6 år tidligere, og undersøkelsene er mer fleksible med hensyn til tema, og utdanningsnivå og type utdanning. Noen ganger inngår tematiske i studier som gjennomføres i flere land. For eksempel var 2022-undersøkelsen en del av Eurograduate.

Siste undersøkelser

Kandidatundersøkelsen 2023

Undersøkelsen av mastergradkandidater uteksaminert våren 2023. Resultatene publiseres etappevis.

  • NIFU-arbeidsnotat 2024:6. Kandidatundersøkelsen 2023. Første resultater: Overgang fra utdanning til arbeid
  • NIFU-arbeidsnotat 2024:9. Dokumentasjon av data fra Kandidatundersøkelsen 2023: Spørreundersøkelse til personer som ble uteksaminert med mastergrad våren 2023
  • NIFU-arbeidsnotat 2024:10. Kandidatundersøkelsen Kandidatundersøkelsen 2023. Nyutdannede masterkandidaters tilfredshet med utdanning og jobb. Publiseres 13. august
  • Interaktiv resultatportal – Kommer august 2024.

Eurograduate 22. Resultater publiseres juni 2024.

Kandidatundersøkelsen 2021

Mer informasjon

Foto: AdobeStock