Kandidatundersøkelsen 2023-2028

Bilde av prosjektmedarbeiderne
Foto: NIFU
  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2602347
  • Start: 01.06.2023
  • Slutt: 01.06.2029
  • Finansiering: HK-dir - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Prosjektbeskrivelse

NIFU har siden 1972 gjennomført spørreundersøkelser til personer som nylig har fullført utdanning fra universiteter og høyskoler og har fått videreført ansvaret for dette i perioden 2023-2028 gjennom en rammeavtale med direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Formålet med kandidatundersøkelsene er å undersøke tilpasning til arbeidsmarkedet og synspunkter på utdanningens kvalitet og relevans blant personer som har fullført en høyere utdanning.

Prosjektet består av tre bestanddeler:

Undersøkelsen av nytudannede gjennomføres i november annethvert år, og skal gjennomføres i 2023, 2025 og 2027. Målgruppen er kandidater med mastergrad eller tilsvarende, som ble uteksaminert i vårsemesteret samme år. De fleste spørsmålene er like fra gang til gang, slik at vi kan følge utvikling over tid. Arbeidet med halvtårsundersøkelsen 2023 vil ledes av Jannecke Wiers-Jenssen.

Tematiske undersøkelser gjennomføres annethvert år og målgruppen er som oftest kandidater som fullførte utdanningen noen år tidligere. Disse undersøkelsene er mer fleksible med hensyn til tema, og kan fokusere på utvalgte grupper (som f.eks. teknologer eller personer utdannet i utlandet). Enkelte ganger har de tematiske undersøkelsene inngått i større internasjonale undersøkelser. Arbeidet med de tematiske undersøkelsene vil ledes av Vegard Wiborg.

Eurograduate: Eurograduate er en europeisk kandidatundersøkelse. Norge har vært med i to foregående runder. For mer informasjon om Eurograduate 2022 se prosjektets egen side. Dersom Norge skal være med i Eurograduate 2026 vil vår deltakelse ledes av NIFU. Prosjektleder for Eurograduate er Elisabeth Hovdhaugen.

Resultater

Deltagere

bilde av Jannecke Wiers-Jenssen
Prosjektleder

Jannecke Wiers-Jenssen

Forskningsleder

bilde av Elisabeth Hovdhaugen

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

bilde av Torstein de Besche

Torstein de Besche

Forskningsassistent

bilde av Marte E.S. Ulvestad

Marte E.S. Ulvestad

Forsker 2

bilde av Jannike Gottschalk Ballo

Jannike Gottschalk Ballo

Forsker 2

bilde av Magnus Eliasson Stubhaug

Magnus Eliasson Stubhaug

Forsker 2

bilde av Ann Cecilie Bergene

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1

bilde av Tora Kjærnes Knutsen

Tora Kjærnes Knutsen

Forsker 2

bilde av Vegard Sjurseike Wiborg

Vegard Sjurseike Wiborg

Forsker 2

bilde av Andreas Østbø Fidjeland

Andreas Østbø Fidjeland

Forsker 2