Manglende kompetanse oppgis som største barriere for bruk av digital teknologi i utdanning 

Men hvilken type kompetanse er det snakk om? Og hvordan sikre at vitenskapelig ansatte får denne kompetansen? Spørsmålet belyses i et nytt NIFU-notat.

Hele samfunnet går gjennom en digital omstilling. Også universitets- og høgskolesektoren møter forventinger om mer systematisk og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy, inkludert i undervisningen. 

Manglende kompetanse blant undervisere blir ofte trukket frem som en av de mest sentrale barrierene for å styrke den pedagogiske bruken av digital teknologi i høyere utdanning.  

I et nytt NIFU-notat belyser forskere hvordan begrepet «kompetanse» i denne sammenheng kan ha mange ulike betydninger, noe som igjen gjør arbeidet med å styrke denne mer krevende.  

Notatet beskriver også hvordan utdanningsinstitusjonene går frem for å legge til rette for kompetanseheving, men viser at det er opp til hver enkelt underviser hvorvidt dette er noe de ønsker eller har mulighet til å prioritere i møte med andre forpliktelser. 

«Kompetanse for hva og hvem? Kompetansehevingens rolle i pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning» (NIFU Innsikt 2023:8)

For mer informasjon, kontakt:  
Lene Korseberg, forsker 2 
Høyere utdanning  
lene.korseberg@nifu.no  
958 11 145