NIFU deltar på webinar om innføringen av den nye rammeplanen for skolefritidsordningen

Cathrine Pedersen, forsker 2, NIFU

NTNU Samfunnsforskning arrangerer webinar om sluttrapporten og SFO-evalueringen tirsdag 11. juni.

Tid: Tirsdag 11. juni kl. 8.30 – 10.00
Sted: Teams

Nasjonal rammeplan ble innført i august 2021. Samme høst fikk NTNU Samfunnsforskning, i samarbeid med NIFU og Stockholms Universitet, i oppdrag å gjennomføre en evaluering av implementering av rammeplanen.

Målet har vært å gi svar på hvilke endringer det betyr for SFO. Forskerne har undersøkt hvordan ny rammeplan for SFO iverksettes i praksis, hvordan den fortolkes, operasjonaliseres og erfares av aktører på ulike nivåer i sektoren, regionalt og lokalt.

Studien viser at et betydelig flertall av foreldrene er stort sett fornøyde, men både ansatte og ledere strever med å iverksette den nye rammeplanen. Det går ut over barna med behov for særskilt tilrettelegging.

På webinaret deltar Cathrine Pedersen fra NIFU. Les sluttrapporten «Innføring av rammeplan i SFO – sluttrapport fra evalueringen av de første årene med rammeplan» her.

Klikk her for program og påmelding.

For mer informasjon, kontakt:
Cathrine Pedersen, forsker 2
952 80 687
cathrine.pedersen@nifu.no