NIFU skal forske på kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning 

Prosjektleder ved NIFU Veronica Ski-Berg
Prosjektleder ved NIFU Veronica Ski-Berg

NIFU skal lede kompetansesenteret BalanseHub sammen med PRIO og SSB. Senteret er en del av Forskningsrådets satsning BALANSE+, hvor 19 tiltaksprosjekter fra norske forskningsorganisasjoner deltar i et nettverk.

Kompetansesenteret skal lede og koordinere nettverket samt analysere og syntetisere institusjonelt arbeid fra satsningen de neste fire årene. 

BALANSE-satsningen til Forskningsrådet (2012—2022), hvor det ble forsket på kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning, videreføres gjennom BALANSE+ (2023—2028) som skal gjennomføre forskning og utviklingsarbeid knyttet til både kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning.  

Det overordnete målet til satsningen er strukturell og kulturell fornyelse av forskningssystemet for å fremme kjønnsbalanse og mangfold.  

– Mangfoldsarbeidet handler om å aktivt gi plass til ulike perspektiver og mennesker, og satsningen fungerer som et viktig strategisk virkemiddel for å oppnå balanse i norsk forskning og akademia, forteller prosjektleder ved NIFU Veronica Ski-Berg. 

Gjennom nettverket BalanseHub skal en rekke forskningsorganisasjoner utvikle og iverksette innovative tiltak for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia. NIFU skal sammen med PRIO og SSB danne et kompetansesenter som leder og koordinerer nettverket i nært samarbeid med Forskningsrådet.  

Gjennom de neste årene skal kompetansesenteret støtte BalanseHub-prosjektene ved å arrangere møter fire ganger årlig hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og få oppdateringer på nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia. I tillegg skal kompetansesenteret produsere ny kunnskap ved å forske på BALANSE+ og å syntetisere arbeidet fra satsningen. 

Kompetansesenteret skal over de neste fire årene gjennomføre følgende: 

  • lede og koordinere nettverket BalanseHub, bl.a. ved å arrangere fire samlinger årlig hvor deltakerne av tiltaksprosjektene møtes for å utveksle erfaringer og få oppdateringer på nye ideer, metoder og teorier 
  • produsere ny kunnskap om kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia, bl.a. ved å kartlegge status quo i akademia og å analysere og syntetisere arbeidet fra BALANSE+  
  • formidle ny kunnskap løpende ved å etablere en nettside for BalanseHub og følge prosjektenes utvikling, samt arrangere seminarer og delta i podkaster og panelsamtaler  
  • publisere ny kunnskap underveis gjennom vitenskapelige artikler, notater og kronikker, samt en avsluttende rapport om satsningen i 2028  

Kompetansesenteret er et samarbeid mellom NIFU, PRIO og SSB. Veronica Ski-Berg fra NIFU skal lede prosjektet, og Marta Bivand Erdal fra PRIO vil fungere som assisterende leder. Forskerteamet består i tillegg av Brit Lynnebakke, Dag W. Aksnes og Christina Drange fra NIFU, samt Lynn P. Nygaard fra PRIO og Kaja Wendt og Bjørn Magne Olsen fra SSB. Kvalitetssikrer er Espen Solberg. Prosjektet varer fra april 2024 t.o.m. mars 2028.  

For mer informasjon, kontakt: 
Veronica Ski-Berg, forsker 2 
481 555 03 
veronica.ski-berg@nifu.no