NIFU var med da PULS-prosjektet ble sparket i gang

Barn sykler under et hinder. Ved siden av står en lærer i gul vest og solbriller.
Foto: NIFU.

Tirsdag forrige uke var det kick-off for PULS prosjektet på Gudeberg skole i Fredrikstad. NIFU leder prosjektet og gjennomfører det i tett samarbeid med INSPIRIA science center, Fredrikstad kommune og forskere fra Transportøkonomisk institutt og Universitetet i Agder. Prosjektet har som mål å se på måter ungdom kan motiveres til å velge aktive reiser, slik som å gå og sykle.

Rammen for dagen var perfekt med fint vær og masse liv i skolegården, og på planen sto en rekke praktiske oppgaver og konkurranser som elevene skulle få prøve seg på. INSPIRIA hadde rigget til seks stasjoner for elevene. De skulle også lære å vedlikeholde en sykkel, teste rebusløp om fysisk aktivitet og helse, konkurrere i en trafikkskiltstafett og avslutte med en stafett med el-sparkesykkel. Norges Automobil-Forbund (NAF) var også til stede og lot elevene «oppleve» en kollisjon i 10 km/t.

– Konkurransen med el-sparkesykkel var den morsomste, også lærte jeg hvordan jeg fikser en sykkel, svarte en av elevene.

Viktigheten av fysisk aktivitet

Rundt 80 % av ungdom verden over oppfyller ikke Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalte aktivitetsnivå. Dette er uheldig fordi fysisk aktivitet er positivt for både fysisk og psykisk helse og kan også øke kognitive prestasjoner. For å kompensere for det lave aktivitetsnivået blant barn og unge har det vært forsøkt en rekke tiltak for å legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen. Ønsket om å få til mer fysisk aktivitet i skolen kolliderer derimot ofte med fokus på grunnleggende ferdigheter og teoretiske fag.

Å stimulere til aktiv mobilitet til og fra skolen kan derfor være en fin måte å skape en mer aktiv hverdag og samtidig bidra til å styrke elevenes prestasjoner og velvære på skolen.

Spennende høstprogram

Hele 9. trinn på Gudeberg skole skal være med på PULS denne høsten. PULS er et undervisningsopplegg som handler om aktiv reise – hvordan elevene kan komme seg rundt på sykkel eller til fots, enten de skal besøke venner eller på skolen.

I tillegg til aktivitetsdagen skal elevene ha fem PULS-økter. Da skal de lære om hvordan fysisk aktivitet påvirker både helsen, hjernen og læring. De skal også lære om hvilke gevinster aktiv reise kan ha for miljøet og hvordan de selv kan endre sine vaner.

– Elevene skal også få utfolde seg kreativt ved å bygge framtidas transportmiddel i plastelina. Vi arrangerer en konkurranse om beste idé, sier Sindre Dybvikstrand fra INSPIRIA science center.

Han har hatt ansvar for å utvikle PULS-øktene sammen med lærere fra skolene i Fredrikstad, etaten Aktive liv og forskerne. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og løper ut 2027.

Lærerne positive

Carine Smauget Talberg er en av lærerne som skal gjennomføre PULS-øktene i klassene på 9. trinn.

– Jeg synes det er positivt at Gudeberg skal være med på PULS-prosjektet. Dette er et morsomt og lærerikt avbrekk fra den «vanlige» skoledagen. Forhåpentligvis vil flere av ungdommene bli bevisste på hvilken reisevei de benytter, og hva aktivitet kan gjøre med kroppen og hjernen, sier læreren.

Hun mener elevene fikk et stort utbytte av å bli med på kick-off i skolegården.

– De fleste elevene hadde en veldig positiv opplevelse, og jeg synes både INSPIRIA og NAF var gode på å prate med og engasjere ungdommene. Fint at de også fikk opplæring i riktig bruk av hjelm og i hvordan de kan reparere sykler, mener Smauget Talberg.

Cathrine Pedersen jobber som forsker ved NIFU. Hun forteller at elevene skal være med på å evaluere PULS ved hjelp av spørreundersøkelser og intervjuer. Elevenes opplevelse av PULS-øktene og hvordan det påvirker deres motivasjon for aktiv reise er viktig informasjon for prosjektet.

– Vi er opptatt av å finne ut om PULS er noe som bør tilbys på flere skoler i regionen og inngå i kommunens satsning på Aktiv skole, sier Inger-Lise Olsen, ansvarlig for satsningen Aktiv skole i Fredrikstad kommune.

Denne teksten er en bearbeidet utgave hentet fra Inspirias hjemmeside.

Les mer om prosjektet her: PULS – Promoting active school travel to improve mood and performance

For mer informasjon, kontakt:

Cathrine Pedersen

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

Tlf: 952 80 687

E-post: cathrine.pedersen@nifu.no

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

Tlf: 920 53 304

E-post: siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no