PULSE – Promoting active school travel to improve mood and performance

  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2573653
  • Start: 01.01.2023
  • Slutt: 01.07.2027
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Rundt 80 % av ungdom verden over oppfyller ikke Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalte aktivitetsnivå. Dette er uheldig fordi fysisk aktivitet er positivt for både fysisk og psykisk helse og kan også øke kognitive prestasjoner. For å kompensere for det lave aktivitetsnivået blant barn og unge har det vært forsøkt en rekke tiltak for å legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen. Ønsket om å få til mer fysisk aktivitet i skolen kolliderer derimot ofte med fokus på grunnleggende ferdigheter og teoretiske fag. Å stimulere til aktiv mobilitet (dvs. å gå eller sykle) til og fra skolen kan derfor være en fin måte å skape en mer aktiv hverdag og samtidig bidra til å styrke elevenes prestasjoner og velvære på skolen. PULSE er et tverrfaglig forskningsprosjekt som har to hovedformål: 1) Øke fysisk aktivitet blant ungdom gjennom aktiv reise 2) Undersøke rollen aktiv reise har for humør og skoleprestasjoner. Prosjektet benytter seg ny av en elektronisk reisedagbok app (Fotefar) som automatisk måler transportmodus, -rute og reisetider og gir mer presise målinger av elevenes reisemønster. For å stimulere aktiv reise utvikler vi to intervensjoner, en skolebasert og en spillbasert. For å fange opp endringer i humør og skoleprestasjoner og samtidig knytte dette til økt gåing og sykling vil vi videreutvikle eksisterende spørreundersøkelser slik at de blir sensitive nok til å fange opp endringer i humør og skoleprestasjon.

Deltagere

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred
Prosjektleder

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2

bilde av Cathrine Pedersen

Cathrine Pedersen

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

bilde av Alice Ciccone

Alice Ciccone

bilde av Elling Tufte Bere

Elling Tufte Bere

bilde av Aslak Fyhri

Aslak Fyhri