NIFU-webinar 5. desember: Digital teknologi + læringsdesign = sant?

Hvordan planlegge og gjennomføre undervisning i et emne hvor digital teknologi er integrert?

Tid: 5. desember 2023, kl. 09.00-10.00

Hva slags pedagogiske vurderinger gjør undervisere når digital teknologi integreres i undervisningen? Hvilke muligheter og utfordringer støter man på ved integrering av digital teknologi?

I samarbeid med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet gjennomfører NIFU et forskningsprosjekt om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Prosjektet utføres på oppdrag fra HK-dir, Sikt og NOKUT.

Formålet er å frembringe mer praksisnær kunnskap om digital teknologi i høyere utdanning, med oppmerksomheten rettet mot undervisere og studenter.

På webinaret vil derfor undervisere dele konkrete erfaringer med å integrere digital teknologi i undervisningsopplegget i ulike fag. Møt Eloisa F. A. Michaelsen, studentassistent ved HINN og lærer, Gerald Torgersen, universitetslektor ved Institutt for klinisk odontologi, UiO, og Audun Beyer, professor ved Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania.

I tillegg til å belyse sammenhenger mellom ulike digitale praksiser og studenters pedagogiske utbytte, vil webinaret bidra til erfaringsdeling med tanke på å styrke den pedagogiske og didaktiske bruken av digital teknologi i høyere utdanning.

Se webinaret i opptak her:

For mer informasjon, kontakt: 
Andreas Hardhaug Olsen, kommunikasjonsrådgiver 
416 62 086 
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no 

Lene Korseberg, forsker 2 
958 11 145 
lene.korseberg@nifu.no