AHELO

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452707
  • Start: 01.01.2010
  • Slutt: 31.12.2011
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

Kunnskapsdepartementet har gitt NIFU STEP i oppdrag å være nasjonal prosjektleder for OECDs kartlegging “Assessment of Higher Education Learning Outcomes” (AHELO) mulighetsstudie (feasibility study).

Kartleggingen vil bli utført blant studenter og ansatte ved tre norske universiteter/høyskoler. Norge vil delta i “Generic Skills Strand” (den delen som omhandler generiske ferdigheter). I tillegg vil kartleggingen omfatte spørreskjemaer som dokumenterer bakgrunnen til studenter, ansatte/ledelse ved institusjonene.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS). NIFU STEP ivaretar funksjonen som nasjonal prosjektleder (NPM), mens ILS har ansvaret for tilpassning og oversettelse av de internasjonale testene til norske forhold. Prosjektgruppen ved ILS består av: Astrid Roe, Are Turmo og Inger Throndsen.

Deltagere

bilde av Vibeke Opheim
Prosjektleder

Vibeke Opheim

Administrerende direktør