Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 637889
  • Start: 10.04.2018
  • Slutt: 22.10.2018
  • Finansiering: NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Deltagere

bilde av Sabine Wollscheid
Prosjektleder

Sabine Wollscheid

Forsker 1

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

bilde av Kristin Rogde

Kristin Rogde

bilde av Hanne Næss Hjetland

Hanne Næss Hjetland