Et lag rundt eleven: Økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 540154
  • Start: 01.04.2017
  • Slutt: 30.06.2020
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

I forskningsprosjektet fikk 15 norske kommuner en ekstra helsesøsterressurs i en toårsperiode. Ressursen fordeles på fire skoler og retter seg mot elever på 5. til 7. trinn. Gjennom systemrettet og strukturert samhandling med lærere, skoleledere og sosialpedagogisk personale skal den ekstra helsesøsterressursen bidra til å styrke elevenes læringsmiljø.

Prosjektet er en randomisert, kontrollert studie, hvor fire skoler i hver av de 15 samarbeidskommunene er valgt ut. Disse skolene får altså en økt helsesøsterressurs som skal brukes på 5. til 7. trinn. De øvrige skolene i den enkelte kommune følges opp som kontrollgruppe.

Etter to år vil vi undersøke om det er endringer i elevenes læringsmiljø og elevenes fravær. Vi vil også undersøke læringsutbytte ved å analysere elevenes resultater på nasjonale prøver.

Prosjektet vil gi innsikt i helsesøsters rolle når det gjelder å bidra til utvikling av et godt læringsmiljø og forbedring av skoleresultater i norske skoler. I tillegg vil prosjektet undersøke og vurdere implementeringspraksis og i så måte bidra til effektiv innføring av lignende tiltak i skoler og kommuner.

Prosjektet gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Folkehelseinstituttet, og er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Deltagere

bilde av Kari Vea Salvanes

Kari Vea Salvanes

Forsker 2, bistilling

bilde av Roger André Federici
Prosjektleder

Roger André Federici

bilde av Karin Vaagland

Karin Vaagland

bilde av Unni Vere Midthassel

Unni Vere Midthassel

bilde av Lars Edvin Bru

Lars Edvin Bru

bilde av Øystein Kravdal

Øystein Kravdal

bilde av Arnfinn Helleve

Arnfinn Helleve

bilde av Martin Flatø

Martin Flatø