Eurostudent 4

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452704
  • Start: 01.11.2010
  • Slutt: 31.10.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

NIFU STEP deltar i et internasjonalt konsortium med ansvar for koordinering og kvalitetssikring av undersøkelsen ‘Eurostudent 4’.  Konsortiet er finansiert av EUs Lifelong Learning Programme, under aktiviteten ‘Transversal programme’, og ledes av HIS (Hochschul-Informasions-System) med hovedkontor i Hannover, Tyskland. I tillegg til Norge og Tyskland består konsortiet av partnerinstitutter fra Østerrike, Bulgaria, Estland, Nederland, og Storbritannia.
Hensikten med Eurostudent-undersøkelsen er å samle informasjon om studenters studiesituasjon, boligforhold og økonomi, sosio-økonomisk bakgrunn, samt planlagt eller gjennomført studieopphold i utlandet. Nærmere 30 land deltar i denne fjerde runden av Eurostudent-undersøkelsen. Mer informasjon om Eurostudent finnes her:
http://www.eurostudent.eu
I den forrige runden av Eurostudent (Eurostudent 3) deltok 23 land. Et sammendrag av hovedrapporten herfra finnes her:
http://www.eurostudent.eu:8080/download/SummaryEng.pdf
Selve gjennomføringen av undersøkelsen har ikke konsortiet ansvar for. Her har hvert enkelt av de deltakende landene ansvar for finansiering og gjennomføring. I Norge gjennomføres Eurostudent 4 av Statistisk sentralbyrå (Den europeiske studentundersøkelsen 2010).

Deltagere

bilde av Vibeke Opheim
Prosjektleder

Vibeke Opheim

Administrerende direktør