Evaluering av doktorgradsutdanningen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452275
  • Start: 01.07.2011
  • Slutt: 30.06.2012
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Kunnskapsdepartementet har besluttet at doktorgradsutdanningen i Norge skal evalueres i perioden 2011-2012. Norges forskningsråd er ansvarlig for å gjennomføre evalueringen, og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er valgt ut til å gjennomføre evalueringsarbeidet. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med professor Sverker Sörlin ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt en internasjonal ekspertgruppe oppnevnt av Norges forskningsråd.
Evalueringen skal belyse kvalitet, effektivitet og relevans i doktorgradsutdanningen ved norske universiteter og høgskoler og vil basere seg på eksisterende statistikkgrunnlag om doktorgradsutdanningen, dokumentasjon og selv-evaluering fra lærestedene samt intervjuer i utvalgte grupper av doktorgradsstudenter/kandidater, veiledere, arbeidsgivere og et bredt sett med interessenter. I tillegg kommer en komparativ analyse av utvikling av ph.d.-utdanning i nordiske land, en spørreundersøkelse blant internasjonale komitemedlemmer i doktorgradskomiteer samt bidrag fra en internasjonal ekspertgruppe.

Deltagere

bilde av Taran Mari Thune
Prosjektleder

Taran Mari Thune

Forsker 1, bistilling