Evaluering av fri prosjektstøtte

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452276
  • Start: 01.08.2011
  • Slutt: 31.03.2012
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er et av Norges forskningsråds sentrale virkemidler for å fremme grunnleggende forskning. FRIPRO er en åpen nasjonal konkurransearena (ikke-tematiske utlysninger av forskningsmidler) og skal bidra til høy vitenskapelig kvalitet, til vitenskapelig fornyelse og teori- og metodeutvikling, samt rekruttering.
Evalueringen utføres på oppdrag fra Forskningsrådet og skal undersøke i hvilken grad og på hvilken måte formålet med virkemidlet oppfylles, hvilken betydning den frie prosjektstøtten har for forskningsinstitusjonene og anbefalinger som kan gi Forskningsrådet grunnlag for å videreutvikle virkemidlet. Evalueringsarbeidet vil omfatte spørreundersøkelse til søkere og prosjektledere, intervjuer, bibliometriske analyser og analyser av tilgjengelig statistikkgrunnlag.
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA).

Deltagere

bilde av Liv Langfeldt
Prosjektleder

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder