Evaluering av fylkeskommunenes tilrettelegging for fagskoletilbud og kartlegging av kostnader ved fagskoledrift (12820395

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451828
  • Start: 01.01.2014
  • Slutt: 30.06.2014
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Kunnskapsdepartementet, som er sekretariat for det offentlig nedsatte utvalget som skal gjennomgå fagskolesektoren, Fagskoleutvalget, har utlyst et todelt utredningsoppdrag. Del én skal være en evaluering av hvordan fylkeskommunene har lagt til rette for fagskoletilbud, mens del to skal være en kartlegging av kostnadene ved fagskoledrift ved privat og offentlig eide fagskoler. Den utlyste utredningen vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for Fagutvalget.

NIFU legger opp til å anvende to hovedinnfallsvinkler til evalueringen: Gjennom økonomiske metoder legger vi opp til å beskrive hvordan pengestrømmene og bevilgninger har utviklet seg i de tre årene fylkeskommunene har hatt ansvar for fagskoletilbudet. Gjennom dokumentanalyser og intervjuer skal vi skaffe en kvantitativ beskrivelse av spørsmålene som er stilt i evalueringsbeskrivelsen.
 

Deltagere

bilde av Rune Borgan Reiling

Rune Borgan Reiling

Forsker 2

bilde av Kyrre Lekve
Prosjektleder

Kyrre Lekve

bilde av Svein Erik Moen

Svein Erik Moen