Evaluering av InnoMed (12820371)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451763
  • Start: 02.09.2013
  • Slutt: 31.01.2014
  • Finansiering: Helsedirektoratet

Prosjektbeskrivelse

NIFU evaluerte ordningen Nasjonalt program og kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren (InnoMed). InnoMed har i de siste ti årene hatt en sentral rolle i myndighetenes strategiske arbeid for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren.
Følgende problemstillinger belyses:
  • Resultater: I hvilken utstrekning blir prosjektinnovasjoner bredt implementert i helse og omsorgssektoren?
  • Organisering: Hvordan er veien fra ideer blir fanget opp til de blir implementert i helse- og omsorgssektoren, og hva er det som fungerer eller ikke fungerer?
  • Forvaltning: Hvordan er InnoMed regulert og finansiert, og er dette hensiktsmessig?

Deltagere

bilde av Inge Ramberg

Inge Ramberg

Forsker 2

bilde av Svein Erik Moen
Prosjektleder

Svein Erik Moen

bilde av Kyrre Lekve

Kyrre Lekve

bilde av Arne Martin Fevolden

Arne Martin Fevolden