Evaluering av karakterpraksis i offentlig og private videregående skoler (12820358)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451960
  • Start: 01.08.2013
  • Slutt: 31.07.2014
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Utdanningsdirektoratet har besluttet å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av karakterpraksis i offentlig og private videregående skoler, og NIFU har vunnet oppdraget å gjennomføre evalueringen.
Bakgrunnen for forskningsoppdraget er at direktoratet har lite dokumentasjon på om det foreligger konkrete forskjeller i fastsettelse av standpunktkarakterer mellom offentlige og private skoler, og eventuelt hvordan og hvorfor dette forekommer. Dette gjelder særlig tall som har blitt presentert i offentlige medier om mulig avvik i karaktersetting mellom standpunkt og eksamenskarakterer på individnivå og mellom ulike skoler og i ulike fag.
Dermed er tema for evalueringen todelt. For det første handler det om avvik mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, og dette temaet innbefatter også praksis og rutiner for standpunktkaraktersetting. For det andre dreier det seg om hvorvidt grad av avvik systematisk kan knyttes til om skolen er offentlig eller privat. NIFU vil bruke kvantitative data for å kartlegge avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakter, og kvalitative intervjuer med elever, lærere og rektorer for å undersøke praksis og rutiner for karaktersetting.

Deltagere

bilde av Elisabeth Hovdhaugen
Prosjektleder

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder