Evaluering av Råd for samarbeid med arbeidslivet (12820734)

 • Status: Avsluttet
 • Prosjektnr: 528966
 • Start: 01.01.2017
 • Slutt: 01.05.2017
 • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar til regionale kompetanseutviklingsstrategier og til å understøtte fylkeskommunenes rolle og ansvar for strategisk kompetansepolitisk planlegging.  

Evalueringen skal

 • Undersøke sammensetning, temaer og arbeidsformer i RSAene og strategiene for samarbeid med arbeidslivet
 • Undersøke samspillet mellom RSA og andre relevante organer og virkemidler for samarbeid i institusjonene og regionene
 • Belyse erfaringene med RSAene sett fra arbeidsliv, fylkeskommuner og andre regionale utviklingsaktører (ordningen sett «utenfra»)
 • Belyse erfaringene sett fra ledelse og faglig ansatte ved universiteter og høgskoler og fra studentene (ordningen sett «innenfra»)
 • Identifisere foreløpige resultater og effekter på institusjonenes egen praksis, på studieprogramnivå og på det eksisterende samarbeidet mellom institusjoner, arbeidsliv og andre regionale aktører
 • Løfte frem muligheter og barrierer for at RSA virker etter målsettingen og drøfte potensialet og utviklingsmulighetene for ordningen,

RSA-ordningen vil evalueres i lys av strukturendringer og fusjoner i utdanningsinstitusjoner, og større folkevalgte regioner med større ansvar for strategisk kompetansepolitisk planlegging, og vil munne ut i anbefalinger til fire målgrupper: Kunnskapsdepartementet, universiteter og høgskoler, fylkeskommuner og arbeidslivsaktørene.

RSAene er et virkemiddel som fortsatt er i en relativt tidlig fase, og med langsiktig virkningshorisont. Prosjektet er derfor designet som en underveisevaluering, der hovedformålet er å undersøke erfaringer og resultater etter den første perioden med RSAer og bidra med anbefalinger for den videre utviklingen. 

Deltagere

bilde av Mari Elken

Mari Elken

Forsker 2, bistilling

bilde av Sveinung Skule
Prosjektleder

Sveinung Skule

bilde av Per O Aamodt

Per O Aamodt

bilde av Silje Maria Tellmann

Silje Maria Tellmann