Evaluering av Teknologirådet

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452936
  • Start: 01.03.2011
  • Slutt: 01.09.2011
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Teknologirådet, etablert 1999, er et uavhengig organ med et bredt sett av oppgaver knyttet til utredning, rådgiving, formidling og offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi. Evalueringen omfatter Teknologirådets tilknytningsform og administrasjon, oppgaver, virksomhet og resultater, samt formidling og måloppnåelse. Videre skal samarbeidet med andre institusjoner i Norge og internasjonalt vurderes, og Teknologirådet sammenliknes med tilsvarende organ i andre land.

Deltagere

bilde av Liv Langfeldt
Prosjektleder

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder