Evaluering av tildelingsprosessen for forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF (12820310)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 453196
  • Start: 01.01.2013
  • Slutt: 04.03.2013
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Som landets største helseregion omfatter Helse Sør-Øst om lag 56 prosent av Norges befolkning og helseforetakene i Helse Sør-Øst står for nær 60 prosent av forskningsproduksjonen innen helseforskning i Norge. Totalt finansieres ca. en tredjedel av ressursene til helseforskningen i regionen gjennom regionale tildelingsmekanismer. Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF sitt budsjett og det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), utlyses og behandles i en felles prosess administrert av Helse Sør-Øst RHF.

Evalueringen utføres på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Søknads- og vurderingsprosessen som benyttes ved tildeling av midlene skal evalueres og sammenliknes med tilsvarende praksis internasjonalt.

Evalueringen vil blant annet ha fokus på habilitetshåndtering og ressursbruk. Evalueringsarbeidet omfatter gjennomgang av relevante dokumenter fra tildelingsprosessen, intervjuer med involverte aktører, analyser av tilgjengelig statistikkgrunnlag og en spørreundersøkelse for å belyse søkernes erfaringer fra prosessen.

Deltagere

bilde av Liv Langfeldt
Prosjektleder

Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder