Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (12820568)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 463749
  • Start: 16.02.2015
  • Slutt: 30.09.2015
  • Finansiering: Helsedirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter.

Evalueringen vil undersøke hvordan disse sentrene arbeider for å nå sine målsettinger. Vi vil for det første kartlegge hvilke konkrete prosjekter som er gjennomført og som er under arbeid. Dernest vil vi undersøke hvordan de ivaretar sine pådriver- og tilretteleggerroller.

Vi vil gjennom surveyene til kommunene og gjennom kvalitative casestudier belyse spørsmål som:

  • I hvilken grad har utviklingssentrene vært avgjørende for igangsetting av opplæringstiltak i kommunene?
  • I hvilken grad har utviklingssentrene skapt resultater i kommunene av langvarig karakter?
  • Hvor er eventuelt forbedringspotensialet i utforming av ordningen?

Deltagere

bilde av Dorothy Sutherland Olsen
Prosjektleder

Dorothy Sutherland Olsen

Forsker 1