Følgeforskning på digital læring i grunnskolen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 529811
  • Start: 02.01.2017
  • Slutt: 31.01.2019
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. 

NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og undervisningspraksis fra oppstart, vurdere hvordan dette endrer seg ved innføring av digitale enheter, og se resultater over tid. Videre ønsker Asker kommune at forskningsmiljøet skal bidra med innspill og korrigeringer underveis, samt levere en ‪‎‎‪‏‎‏‪‏‪‪sluttevaluering høsten 2019. Oppdraget omfatter med andre ord både en effektstudie, her forstått som måling av endring i trend og som følgeforskning av kommunens digitale satsing på grunnopplæringen.

Studien er tredelt og omfatter modulene Implementering, kartlegging av digital kompetanse og kompetanseutvikling (modul 1); Tilpasset opplæring og elevenes motivasjon (modul 2); Vurdering av læringsutbytte og digital kompetanse (modul 3).  

 

Deltagere

bilde av Sabine Wollscheid

Sabine Wollscheid

Forsker 1

bilde av Markus Bugge

Markus Bugge

Forsker 2, bistilling

bilde av Cathrine Edelhard Tømte
Prosjektleder

Cathrine Edelhard Tømte

bilde av Fazilat Siddiq

Fazilat Siddiq

bilde av Robin Ulriksen

Robin Ulriksen