Forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever

Foto: AdobeStock
  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 2623870
  • Start: 08.08.2023
  • Slutt: 31.03.2024
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

Formålet med dette prosjektet er å få bedre kunnskap om opplæringstilbudene til nyankomne elever til Norge og hva som gir god opplæring for disse elevene. Regjeringens integreringsstrategi og Granavolden-plattformen har fastsatt et mål om å sikre økt kunnskap om opplæringstilbudene til nyankomne elever. Utdanningsdirektoratet har utlyst midler til ett eller flere forskningsprosjekter som kan gi grundig, beskrivende forskning om nyankomne elevers opplæringssituasjon i grunnskolen og videregående opplæring. NIFUs prosjekt Forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever vil bidra til dette.

NIFUs prosjekt nr.: 21262

Deltagere

bilde av Berit Lødding
Prosjektleder

Berit Lødding

Forsker 1

bilde av Ann Cecilie Bergene

Ann Cecilie Bergene

Forsker 1

bilde av Kari Vea Salvanes

Kari Vea Salvanes

Forsker 2, bistilling

bilde av Karl Solbue Vika

Karl Solbue Vika

Forsker 3, bistilling

bilde av Jens Brandi Grøgaard

Jens Brandi Grøgaard

Forsker 1, bistilling

bilde av Marianne Takvam Kindt

Marianne Takvam Kindt

Forsker 2

bilde av Brit Oppedal

Brit Oppedal

bilde av Anne Golden

Anne Golden

bilde av Gunhild Tveit Randen

Gunhild Tveit Randen