FoU og innovasjon måler bærekraft

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2497293
  • Start: 01.06.2020
  • Slutt: 01.06.2021
  • Finansiering: NIFU

Prosjektbeskrivelse

For å bidra til indikatorutviklingen knyttet til bærekraftsmålene, har NIFU et internt prosjekt hvor vi utforsker på hvilke måter eksisterende data om FoU og innovasjon kan si noe om bærekraft eller forskningens rolle for å nå bærekraftsmålene.

 

Deltagere

bilde av Lone Wanderås Fossum

Lone Wanderås Fossum

Forsker 3

bilde av Eric James Iversen

Eric James Iversen

Forsker 1

bilde av Mark Stephen Knell

Mark Stephen Knell

Forsker 1

bilde av Kaja Kathrine Wendt

Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling

bilde av Mona Nedberg Østby
Prosjektleder

Mona Nedberg Østby

bilde av Frøydis Sæbø Steine

Frøydis Sæbø Steine