Gjennomføring i fagskoleutdanninger (20800)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 585260
  • Start: 01.09.2017
  • Slutt: 30.06.2018
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal bidra til å framskaffe et grundig kunnskapsgrunnlag om offentlig og privat fagskoleutdanning for videre styrking av fagskoleutdanningene. En dimensjon ved utdanningskvalitet er om de som begynner på en utdanning fullfører, og om de fullfører på normert tid. Hensikten med prosjektet er å legge til rette for bedre gjennomføring gjennom å undersøke hvorfor studentene faller fra, gjør omvalg eller blir forsinket. Kunnskapsdepartementet viser til at det finnes data om hvor mange som fullfører utdanningen og hvorfor de velger utdanningen, men det er lite kunnskap om hvorfor noen er forsinket eller ikke fullfører.

Prosjektet gjennomføres i form av casestudier, hvor vi følger fem fagskoler som hver seg representerer de tre fagområdene: tekniske fag, helsefag og kreative fag. De aller fleste fagskoleutdanninger er innenfor et av disse fagområdene. Vi intervjuer aktive studenter på heltids- og deltids/nett-studier, fagskolelærere og skolens ledelse. I tillegg intervjuer vi studenter som har sluttet før de fullførte utdanningen, eventuelt så ber vi dem svare på en kort spørreundersøkelse.

Prosjektet tar også for seg DBH-statistikken og kartlegger gjennomføring og frafall i fagskoleutdanningene ved hjelp av denne.

Deltagere

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2

bilde av Håkon Høst

Håkon Høst

Forsker 1

bilde av Trude Røsdal
Prosjektleder

Trude Røsdal

bilde av Erica Waagene

Erica Waagene