Hvordan sikre at sykepleiestudentene oppnår læringsutbytter i praksisstudiet – gode eksempler (21108)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2111956
  • Start: 01.12.2019
  • Slutt: 01.12.2020
  • Finansiering: Norsk sykepleierforbund

Prosjektbeskrivelse

Norges Sykepleierforbund (NSF) ønsker å kartlegge sykepleierstudentenes læringsutbytte av praksisstudiene. Bachelorgraden i sykepleie er det studiet i høyere utdanning med mest praksis, hele 50 prosent av studiet. I et fag som sykepleie, der mye av læringen foregår i praksis, er det vesentlig med et godt samarbeid mellom praksisfeltet og utdanningsstedet for å legge grunnlag for optimal læring. Det har likevel blitt stilt spørsmål om den praksisen som tilbys sykepleierstudenter i dag er god nok for alle. En rapport som tar for seg sykepleierstudentenes læringsutbytte i praksisstudiene vil derfor kunne skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilke forhold som gir bedre kvalitet  i praksisstudiene. 

Deltagere

bilde av Elisabeth Hovdhaugen
Prosjektleder

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder

bilde av Kjersti Nesje

Kjersti Nesje

bilde av Kaja Reegård

Kaja Reegård

bilde av Rachel Sweetman

Rachel Sweetman