International Study of City Youth (ISCY) (20245)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 576556
  • Start: 01.01.2012
  • Slutt: 31.12.2018
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Dette er et internasjonalt prosjekt som gjennomføres i en rekke byer verden over. Prosjektgruppen består av forskere som representerer universiteter i landene Australia, USA, Canada, Spania, Frankrike, Polen, Belgia, Island, Finland og Norge. Det komparative datamaterialet består av data fra likelydende surveys til ungdommer i Bergen og de øvrige byene. I tillegg analyseres norske registerdata.

NIFU vil i avslutningen av prosjektet fokusere på analyser, artikkelproduksjon og publisering hovedsakelig med kolleger fra Ghent, Barcelona og Reykjavik.

Deltagere

bilde av Elisabeth Hovdhaugen

Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder

bilde av Berit Lødding

Berit Lødding

Forsker 1

bilde av Eifred Markussen
Prosjektleder

Eifred Markussen

bilde av Fazilat Siddiq

Fazilat Siddiq

bilde av Roger André Federici

Roger André Federici