Kandidatundersøkelse Fagskoler

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 685698
  • Start: 01.07.2019
  • Slutt: 01.03.2020
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

Dette er en undersøkelse som gjennomføres for alle som tok en fagskoleutdanning i 2017 eller 2018. Prosjektet  gjennomføres på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Formålet er å få mer kunnskap om utbyttet av utdanningen i arbeid, hvordan fagskoleutdannede vurderer utdanningen de har tatt, eventuell videre utdanning, og hvilke grunner de hadde til å velge fagskoleutdanningen

Deltagere

bilde av Asgeir Skålholt
Prosjektleder

Asgeir Skålholt

Forsker 3

bilde av Siv-Elisabeth Skjelbred

Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2

bilde av Håkon Høst

Håkon Høst

Forsker 1

bilde av Aleksander Madsen

Aleksander Madsen