Kandidatundersøkelser 2017-2018

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 569038
  • Start: 15.12.2016
  • Slutt: 31.12.2018
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

Det foretas vekselsvis undersøkelser av nyutdannede et halvt år etter eksamen og to-tre år eter eksamen ("spesialkandidatundersøkelser"). Data benyttes i forskningsrapporter, populærvitensakeplige artikler og vitenskapelige artikler, samt i foredrag ol. Temaer omhandler arbeidsmarkedssituasjonen, herunder analyser over tid, bruk av kompetanse i jobben, utdanningens relevans for arbeidslivet, vurdering av utdanning og læringsutbytte. I 2017 ble det utført en undersøkelsen i januar to-tre år etter eksamen (mastere fra 2014), og en undersøkelse et halvt år etter eksamen november 2017. Dainnsamlingen for sistnevnte avsluttes i februar 2018. Rapportering fra denne undersøkelsen skjer våren/sommer 2018. Planlegging og forarbeid til neste "spesialundersøkelse" skjer høsten 2018.

Enkelte publikasjoner er utarbeidet som tilleggsoppdrag og har finansiering utover hovedfinaniseringen fra Kunnskapsdepartementet (i tilfelle angitt i publikasjonen det gjelder). Prosjektbevilgningen fra KD som er oppgitt, omfatter prosjektbevilgning for to år (2017 og 2018).

Deltagere

bilde av Ingvild Reymert

Ingvild Reymert

Forsker 2, bistilling

bilde av Kari Vea Salvanes

Kari Vea Salvanes

Forsker 2, bistilling

bilde av Liv Anne Støren
Prosjektleder

Liv Anne Støren

bilde av Kjersti Nesje

Kjersti Nesje

bilde av Terje Næss

Terje Næss

bilde av Clara Åse Arnesen

Clara Åse Arnesen