Kartlegging av norsk forskning på antimikrobiell resistens

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 568591
  • Start: 01.12.2017
  • Slutt: 01.05.2018
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

NIFU har fått i oppdrag av Forskningsrådet å kartlegge norsk FoU og forskningsbasert innovasjon innenfor antimikrobiell resistens.Kartleggingen er en oppfølging av den Nasjonale strategien mot antibiotikaresistens (2015-2020) og har et én helse perspektiv som inkluderer sammenhengen mellom human helse, dyrehelse og miljø.

Deltagere

bilde av Dag W. Aksnes
Prosjektleder

Dag W. Aksnes

Forsker 1

bilde av Kristoffer Rørstad

Kristoffer Rørstad